Hulp voor zorgverleners in de frontlinie tegen corona

UGent lanceert eerste wetenschappelijk onderbouwd hulpverleningsproject (i.e. Pillar)Woman with facemask

UGent en Bothrs ontwikkelden een website met anonieme chatfunctie voor zorgverleners. Vanuit de faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen hebben docenten Ernst Koster en Barbara De Clercq de handen ineen geslagen om een laagdrempelige anonieme chat vorm te geven. De website (https://pillar.chat) wordt momenteel getest en uitgerold voor verschillende instellingen, en is bedoeld om naast de reeds bestaande initiatieven een zeer laagdrempelig en anoniem alternatief te vormen. De website sluit aan bij het bestaande aanbod van vele ziekenhuizen en initiatieven zoals http://dezorgsamen.be

Achter de schermen van dit project schuilt een groep van 25 studenten klinische psychologie die aan een hoog tempo en met ontzettend veel engagement vrijwillig een online training hebben gevolgd van gemiddeld 8u per dag, onder dichte supervisie van een kernteam van doctoraatsstudenten (Raissa Franssens en Lisa Van Raemdonck) en beide professoren. Deze studenten zouden initieel een stage doorlopen tijdens de paasvakantie, die omwille van de corona-maatregelen niet kon doorgaan. De klinische en wetenschappelijke expertise aangaande laagdrempelige hulpverlening in crisissituaties werd hierbij uitgewerkt binnen een online communicatiekanaal waar de huidige generatie studenten erg vertrouwd mee is. Tussentijdse feedback werd gegenereerd vanuit het team talentmanagement en coaching van de HoGent, de HR afdeling van AZ Sint-Lucas Gent waar verschillende verpleegafdelingen actief deelnamen aan de try-outfase, en diverse andere zorgberoepen. Deze sterke aftoetsing binnen het werkveld heeft ertoe geleid dat de training op dynamische wijze kon worden bijgestuurd ter optimalisering van het inspelen op de noden die er zijn. Het resultaat is een unieke kruisbestuiving tussen talenten van studenten en docenten, met als gemeenschappelijk doel zorg voor zorghelden. De opleiding klinische psychologie draagt op deze manier actief bij tot kosteloze, laagdrempelige en anonieme zorg voor anderen.

Hulp voor zorgverleners in de frontlinie tegen corona (pillar)