Tine Vervoort

Tine Vervoort


Motivatie

Wat is je belangrijkste motivatie voor onderzoek?
Het begrijpen van het unieke samenspel tussen individuele kwetsbaarheden, individuele sterktes, en sociale invloeden in het onstaan en instandhouden van lichamelijke en mentale klachten en de vertaalslag te maken naar de praktijk.

Waarom denk je dat het versterken van de geestelijke gezondheid zo belangrijk is?
Omdat het versterken van geestelijke gezondheid een basisrecht is voor elk van ons en bijdraagt aan beter individueel en maatschappelijk welzijn. Het versterken van gezondheid tout court. Gezondheid in al zijn aspecten: fysiek, mentaal en sociaal. We moeten meer inzetten op het onderkennen van en werken met de wederkerige invloed tussen lichaam, geest en onze sociale omgeving waarin wij leven.

Hoe kan onderzoek de wereld veranderen?
Door als onderzoeker IN de wereld te staan. Door verbinding aan te gaan met anderen, door in dialoog te gaan, door te luisteren naar wat leeft in de wereld, gelijkheden en ongelijkheden in gezondheid en gezondheidszorg te beluisteren op individueel, interpersoonlijk en maatschappelijk niveau, zodat die wereld omgekeerd ook ons onderzoek verder richting kan geven en van daaruit verder kan groeien.

Met wie buiten de academische wereld hebt u al samengewerkt en belangrijke resultaten behaald?
Door gesprekken met tal van clinici alsook personen met mentale en/of lichamelijke problemen. Door de brug te slaan tussen onderzoek en klinische praktijk; een onlosmakelijke verbondenheid dewelke bijzonder blikverruimend en inspirerend werkt.Publicaties

https://biblio.ugent.be/person/801001788901Contact

tine.vervoort@ugent.be