Call for papers tot 13/03 open

(12-11-2021) We nodigen u graag uit om uw waardevol onderzoek en een paper voor te stellen op het 14e Europees regionaal congres van de International Society for Labour and Social Security Law.

De vuurtorenfunctie van het sociaal recht

In samenwerking met BEGASOZ en ISLSSL organiseert de LIISA-onderzoeksgroep van UGent het 14e Europees congres van de ISLSSL dat zich toespitst op de interactie tussen sociaal recht en andere rechtsdomeinen. Sociaal recht is namelijk geen geïsoleerd domein, maar staat in wisselwerking met andere gebieden. Daarbij fungeert deze rechtstak vaak als gids of geeft hij richting aan al wie verloren op zee ronddobbert. Sociaal recht vervult met andere woorden een vuurtorenfunctie. Dit congres wil een breed scala aan onderwerpen belichten die verbonden zijn met de volgende kernvraag: bestaat er een verband tussen sociaal recht in enge zin (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht) en andere rechtsdomeinen?

De voorbije tijd vielen het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht tal van hervormingen te beurt. Sommigen stellen zelfs dat dit rechtsdomein in een crisis verkeert. Om een helikopterblik op de huidige evoluties in verband met andere rechtsdomeinen te krijgen wijdt LIISA | Lab for International & Interdisciplinary Social Affairs een driedaags congres aan dit thema. Kunnen we bepaalde conclusies trekken op innovatief wetenschappelijk niveau door deze evoluties onder de loep te nemen? Wat is bijvoorbeeld de rol van fundamentele rechtsprincipes in die interacties? Herkennen we een patroon in vergelijkbare grondbeginselen of rechtsmechanismes?

We nodigen u uit om mee aan boord van ons schip te gaan. Samen zullen we ontdekken hoe sociaal recht als vuurtoren voor andere rechtsdomeinen fungeert. We moedigen voorstellen aan die actuele en uitdagende kwesties rond vier brede thema's belichten. We stimuleren in het bijzonder een inter- en multidisciplinaire aanpak. Het doel van de conferentie is om jonge onderzoekers de kans te geven om ideeën uit te wisselen. In het kader van een internationale discussie kunnen de papers in vier talen ingediend worden: Engels, Frans, Duits of Spaans.

Lees meer op de congreswebsite

Onze vier windrichtingen

Het congres 'De vuurtorenfunctie van het sociaal recht' zal zich op vier brede thema's richten:

 • Grondbeginselen in het Europees sociaal recht
 • Handhaving in sociaal recht
 • De toekomst in het licht van het verleden
 • De impact van regionalisatie

Lees ons programma

Indiening

Geïnteresseerde deelnemers mogen de volgende informatie naar conferencebooksociallaw2023@ugent.be mailen:

 • titel van de paper
 • taal van de paper: een van de vier congrestalen (Engels, Duits, Frans, Spaans)
 • een abstract van maximum 500 woorden
 • auteursnaam, affiliatie en biografische gegevens
 • uw contactgegevens

Deadlines

 • Abstracts moeten ten laatste op 13 maart 2022 ingestuurd worden.
 • Beslissing rond aanvaarding van de abstracts valt ten laatste op 27 maart 2022.
 • Bijdragen moeten ten laatste op 1 december 2022 worden doorgestuurd.

Publicatie

 • Aanvaarde auteurs zullen de auteursinstructies ontvangen.
 • Na een positieve peer review zullen de aanvaarde papers gepubliceerd worden in het conferentieboek dat op de conferentie zelf beschikbaar zal zijn (publicatie door een gerenommeerde internationale uitgever in het Engels) of zullen in internationale tijdschriften worden gepubliceerd (alle congrestalen).
 • Alle abstracts worden beoordeeld door het wetenschappelijk comité van de conferentie (en andere internationale experts).

Wetenschappelijk comité

 • Yves Jorens - professor (Europees) sociaal recht en sociaal strafrecht aan de Universiteit Gent (België)
 • Alexander De Becker - professor arbeidsrecht aan de Universiteit Gent (België)
 • Ana Belén Muñoz Ruiz - professor arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Carlos III van Madrid (Spanje)
 • Stefano Giubboni - professor arbeidsrecht aan de Universiteit van Perugia (Italië)
 • Fabienne Kéfer - professor arbeidsrecht aan de Universiteit van Luik (België)
 • Kristina Koldinská - professor arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Karelsuniversiteit Praag (Tsjechië)
 • Jens Kristiansen - professor arbeidsrecht aan de Universiteit van Kopenhagen (Denemarken)
 • Claire La Hovary - senior juridisch expert bij de Internationale Arbeidsorganisatie
 • Kurt Pärli - professor sociaal privaatrecht aan de Universiteit van Basel (Zwitserland)
 • Grega Strban - professor socialezekerheidsrecht aan de Universiteit van Ljubljana (Slovenië)