Fraudebestrijding – eerste stap richting een Europees parket

(13-11-2017) Verordening 2017/1939: Europees Openbaar Ministerie in het kader van fraudebestrijding

In een nieuwe Europese verordening wordt een Europees Openbaar Ministerie (EOM) ingesteld. Verordening 2017/1939 van 12 oktober 2017 ambieert een nauwere samenwerking tussen verschillende lidstaten op het vlak van fraudebestrijding.

Het EOM is bevoegd voor de opsporing en vervolging van misdrijven die de financiële belangen van de Unie schaden. Het gaat om een gedeelde bevoegdheid met de nationale autoriteiten, met evocatierecht voor het EOM. De strafonderzoeken worden uitgevoerd door gedelegeerde Europese aanklagers in de lidstaten, overeenkomstig het nationale recht. Zij werken onder toezicht van de Europese (hoofd)aanklager, maar blijven deel uitmaken van hun nationaal openbaar ministerie. De verordening voorziet een nauwe samenwerking met andere instanties zoals OLAF, Eurojust en Interpol.

Het EOM start ten vroegste binnen drie jaar. De precieze datum wordt bepaald door de Europese Commissie.

(Jeroen Lorré)