Boekvoorstelling 'Naar een herstelondersteunende verslavingszorg' - donderdag 28/09/2017

Boekvoorstelling Naar een herstelondersteunende verslavingszorg 28/9 – Universiteit Gent - Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Herstel staat de afgelopen jaren steeds meer centraal als doelstelling van verslavingszorg en –preventie. In het buitenland groeide de ‘herstelbeweging’ de afgelopen jaren uit tot een belangrijke hoeksteen van het drugsbeleid. In Vlaanderen plaatste Vlaams minister Vandeurzen (2015) herstel voorop als voornaamste beleidsdoelstelling van zijn uitgebreide bevoegdheid op het vlak van verslavingszorg en -preventie. De auteurs stellen vast dat de theorievorming over en het wetenschappelijk onderzoek naar herstel nog in volle ontwikkeling zijn. De werkvloer staat voor de uitdaging om – meer – herstelgericht te werken. Valkuilen hierbij zijn het gelijkstellen van herstel aan abstinentie of het doorschuiven van de zorgverantwoordelijkheid naar de cliënt en zijn niet altijd even draagkrachtig netwerk.

Met het boek Naar een herstelgerichte verslavingszorg willen de auteurs het begrip ‘herstel’ conceptueel verdiepen en duiden. Tegelijk reiken zij handvatten aan hoe herstelgerichte zorg en ondersteuning in beleid en praktijk vorm kunnen krijgen. Ze doen dit voor verschillende zorg- en ondersteuningsvormen: van het algemene welzijnswerk tot de geestelijke gezondheidszorg en de gespecialiseerde drughulpverlening. Ze geven aan hoe drugbeleid en -preventie een meer herstelgerichte invulling kunnen krijgen. Naast interventies komen ook een aantal kwetsbare groepen met specifieke ondersteuningsnoden aan bod.

Vind meer activiteiten: