Maak kennis met UGent @ Work!

(19-02-2021) Vorige week werd het nieuwe interdisciplinair onderzoeksconsortium (IDC) ‘UGent @ work’ gelanceerd. Collega’s die onderzoek doen binnen het thema ‘werk en arbeidsmarkt’ zijn welkom om aan te sluiten.

UGent @ Work verenigt op dit moment 24 professoren uit 6 faculteiten en 10 vakgroepen die onderzoek leiden rond werk en arbeidsmarkt. Binnen het consortium zullen zij interdisciplinair samenwerken rond arbeidsmarktuitdagingen zoals (maar niet beperkt tot) burn-out en robotisering. De IDC’s zijn in het bijzonder gericht op maatschappelijke impact, en dat is dus ook zo bij UGent @ work. Tijdens de online lanceringscampagne vorige week werden verschillende studies vrijgegeven aan de hand van clips, blog posts en beleidsgerichte analyses.

Het onderzoeksconsortium legt ook bruggen met de buitenwereld: er worden bevragingen gelanceerd bij het brede publiek en er wordt actief gelobbyd bij verschillende overheden om beleidsinnovaties op experimentele schaal te gaan evalueren. Het hogere doel van dit alles is Vlaanderen en België tot een meer evidence-based arbeidsmarktbeleid brengen.

Om onder meer de onderzoekers te ondersteunen bij het aanvragen van financiering, en de relatie met hun stakeholders vorm te geven, beschikken IDC’s over een voltijds coördinator. Bij UGent @ work zorgt die bijvoorbeeld voor de organisatie van tweemaandelijkse seminaries en een jaarlijkse doctoraatscursus om elkaars onderzoek en onderzoeksteams beter te leren kennen. Daarnaast diende het consortium al twee projectaanvragen in.

De 24 professoren die nu UGent @ Work vormen werden geïdentificeerd in 2019, maar mogelijk doe jij ook onderzoek rond werk en arbeidsmarkt (in brede zin) en heb jij ook interesse om meer interdisciplinair samen te werken met je UGent-collega’s. Neem dan contact op met coördinator van UGent @ Work Brecht Neyt (Brecht.Neyt@UGent.be) om te bekijken hoe UGent @ Work ook een meerwaarde kan betekenen voor jouw werkzaamheden.

Meer info via www.ugent.be/ugentatwork.