Vacature Doctoraatsbursaal

(18-09-2023) UGent zoekt een Doctoraatsbursaal voor de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht.

JOUW PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een master in de criminologische wetenschappen, sociologie, psychologie, politieke wetenschappen, economie, of aanverwante discipline;
 • Je hebt een sterke wetenschappelijke interesse in de thema’s veiligheidszorg, plural policing en perceptie-onderzoek;
 • Je hebt een goede vertrouwdheid met kwantitatieve onderzoeksmethoden en/of mixed methods onderzoeksbenaderingen;
 • Je bent resultaatgericht, leergierig en werkt nauwkeurig;
 • Je kan constructief samenwerken in teamverband, maar beschikt eveneens over de vaardigheden om op eigen initiatief taken te plannen en uit te voeren;
 • Je hebt een zeer goede kennis van het (academisch) Nederlands en het Engels, zowel schriftelijk als mondeling. Een goede kennis van het Frans strekt tot aanbeveling.

ONS AANBOD

De onderzoeksgroep Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) zoekt een voltijds doctoraatsbursaal voor een onderzoek dat peilt naar publieke attitudes en percepties ten aanzien van (niet-politionele) toezichthouders en handhavers in België.

Vandaag oefenen naast de politie diverse partijen van zowel publieke als private aard functies uit die het voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit tot doel hebben. Door de toegenomen inzet en zichtbaarheid van onder andere privaat bewakings- en veiligheidspersoneel, gemeenschapswachten en stewards in de (semi-)publieke ruimte, neemt bovendien het aantal contacten tussen burgers en deze veiligheidsberoepen toe.

Als onderdeel van deze doctoraatsstudie breng je op zowel kwantitatieve als kwalitatieve wijze de publieke beeldvorming, ervaringen en attitudes in kaart ten aanzien van (het contact met) deze toezichthouders en handhavers. Vooraf verwerf je diepgaande theoretische en praktische kennis over private veiligheid en het bestaande perceptie-onderzoek naar veiligheidsactoren via een literatuurstudie en gesprekken met relevante stakeholders. Je bent daaropvolgend verantwoordelijk voor het wetenschappelijk en methodologisch plannen en uitvoeren van het empirisch onderzoek. Uiteindelijk lever je met het onderzoek nieuwe inzichten af over het vertrouwen en de legitimiteit van deze veiligheidsberoepen bij de burger. Je publiceert in voorbereiding tot jouw proefschrift hierover in wetenschappelijke tijdschriften en presenteert de resultaten op (inter)nationale conferenties.

Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal, bestaande uit een initiële periode van 12 maanden, die na positieve evaluatie, uitgebreid wordt naar een periode van in totaal maximum 4 jaar.

De voorziene datum van indiensttreding is ten vroegste 15 november 2023.

SOLLICITEREN

 • Je kan solliciteren tot en met uiterlijk 15 oktober 2023;
 • Geïnteresseerde kandidaten bezorgen de volgende documenten aan Prof. dr. Pieter Leloup (pieter.leloup@UGent.be)
  • Een motivatiebrief in het Nederlands waarin je tevens verduidelijkt wat jij aan dit project kan bijdragen (max. 500 woorden);
  • Een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel in het Engels waarin je bespreekt hoe jij het onderzoek zou aanpakken en uitwerken (500 à 750 woorden);
  • Curriculum vitae;
  • Kopie universitaire diploma’s en puntenlijsten;
  • Pdf-versie van jouw masterproef. Als je reeds hebt gepubliceerd een kopie van jouw belangrijkste publicatie;
  • Eén referentie (bv. promotor van jouw bachelor- of masterproef).
 • Na de uiterste inschrijvingsdatum beoordelen we alle kandidaturen. Geschikte kandidaten worden vanaf eind oktober uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek;
 • Met inhoudelijke vragen over deze functie kan je terecht bij Prof. dr. Pieter Leloup (pieter.leloup@UGent.be

Volledige vacaturetekst