Vacature Researcher

(08-06-2022) UGent zoekt een onderzoeker binnen het CoCoNut project voor de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht.

Zowel ondernemingen als non-profit organisaties verzamelen en beheren steeds meer gevoelige gegevens. Dit kunnen zowel persoonsgegevens als erg vertrouwelijke strategische data zijn. Andere partijen verwerken die data, via machineleertechnieken of statistische verwerking optimaliseren ze strategische processen door ze te verrijken met externe databronnen. Het CoCoNut project ondersteunt het opzetten van duurzame samenwerkingen tussen databeheerders enerzijds en dataverwerkers anderzijds. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een generiek platform voor gecontroleerde uitwisseling van gevoelige gegevens. De efficiënte en effectieve uitwisseling en verwerking van grote hoeveelheden gegevens in heel wat toepassingsdomeinen worden ondersteund door architecturale tactieken, algoritmes, en technologieën. Databeheerders willen immers spijkerharde garanties over het anonimiteitsniveau van de gegevens die ze vrijgeven. Dataverwerkers willen dan weer dat de kwaliteit van de data effectief toelaat strategische processen verder te optimaliseren. 

Binnen het CoCoNut project worden deze privacy-verbeterende technieken toegepast op concrete use-cases waarbij de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven in het bijzonder meewerken aan een case rond fraudedetectie in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven in deze materie (Graydon en Cropland). Graydon verzamelt data over verschillende aspecten van bedrijven, onder andere hun financiële verslagen, en biedt inlichtingen aan andere bedrijven die deze inzichten willen benutten voor mogelijke zakelijke samenwerkingen. Bovendien wil Graydon deze datasets ook op een gecontroleerde manier delen met maatschappelijke spelers en overheidsorganisaties, zoals rechercheurs, om malafide en frauduleuze bedrijfsnetwerken op te sporen. Hierdoor rijst de vraag wat de juridische vereisten/mogelijkheden zijn om deze samenwerkingen te doen slagen. 

Vacaturebericht

Deadline voor sollicitaties: 2 augustus 2022