Vacature Doctoraatsbursaal

(24-05-2023) UGent zoekt een Doctoraatsbursaal voor de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt een Master diploma in de Rechten.
 • Je behaalde goede studieresultaten.
 • Je hebt aantoonbare interesse in Europees strafrecht en rechtsvergelijkend onderzoek naar het strafrecht van andere EU lidstaten. Het hebben gevolgd van keuzevakken of een bijkomende opleiding in dat domein strekt tot de aanbeveling.
 • Je hebt grote interesse in wetenschappelijk en projectmatig onderzoek en ambieert het aanvatten van een vierjarig doctoraatsonderzoek. Het hebben van kennis van en/of ervaring met onderzoek is niet vereist, maar wel een meerwaarde.
 • Je hebt kennis van onderzoeksmethoden.
 • Je hebt zin voor initiatief, kan zelfstandig werken, maar werkt eveneens graag in teamverband.
 • Je bent bereid om je onderzoek vanuit Gent uit te voeren, maar tevens om voor je onderzoek regelmatig naar het buitenland te reizen.
 • Wetenschappelijke spreek- en schrijfvaardigheden in het Nederlands en Engels zijn essentieel.

ONS AANBOD

Wij bieden je een doctoraatsbeurs van bepaalde duur, voor een periode van 1 jaar, verlengbaar met 3 jaar na positieve evaluatie.

 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/09/2023.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. 

SOLLICITEREN

Solliciteren kan enkel via e-mail tot en met 7 juli 2023. Je kunt je sollicitatie richten aan prof. Wendy De Bondt wendy.debondt@ugent.be . We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties. Mogelijke kandidaten zullen midden juli uitgenodigd worden voor een interview dat zal doorgaan begin augustus 2023 met het oog op indiensttreding vanaf 1 september 2023. De startdatum is flexibel bespreekbaar.

Voeg de volgende documenten aan je sollicitatie toe als pdf-bestanden:

 • je Cv, met desgevallend referenties naar relevante publicaties
 • je motivatiebrief
 • je diploma(s), inclusief een overzicht van de behaalde studieresultaten
 • een onderzoeksnota van 3 à 4 bladzijden, waarin je reflecteert over de interpretatiemethoden gehanteerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie en/of de afbakening van het concept ‘strafzaak’ in de Europese instrumenten. Het vormt desgevallend de basis voor het sollicitatiegesprek waarin we het onder andere zullen hebben over de manier waarop jij een onderzoek in dit domein vorm zou willen geven.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Dr. Wendy De Bondt (Wendy.DeBondt@UGent.be).