Vacature voltijds (100%) doctoraatsonderzoeker in het domein van de criminologie - sportfraude

(09-07-2020) IRCP is op zoek naar een nieuwe doctoraatsonderzoeker die zich voornamelijk zal toeleggen op de studie van oorzaken en gevolgen van sportfraude

We zijn op zoek naar een nieuwe doctoraatsonderzoeker die zich voornamelijk zal toeleggen op de studie van oorzaken en gevolgen van sportfraude (bv. matchfixing, mensenhandel, omkoping, financiële en sociale fraude met inbegrip van witwaspraktijken).

Dit doctoraat maakt deel uit van het PrOFS (Prevention Of Fraud in Sports) onderzoeksproject. Het SBO PrOFS project (gefinancierd door FWO) start in oktober 2020 en loopt tot september 2024. Dit onderzoek heeft als doel in nauw overleg met het werkveld in Vlaanderen en daarbuiten tools te ontwikkelen die fraude in sport dienen te voorkomen.

Meer info in het volledige vacaturebericht online of download de pdf.

Lees meer artikels over: