Vacature voltijds (100%) doctoraatsbursaal: Geweld tegen en door politie in België

(17-11-2020) IRCP (vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht, Universiteit Gent) zoekt een voltijds doctoraatsbursaal voor het onderzoeksproject “Geweld tegen en door politieambtenaren tijdens de ambtsuitoefening: Een event-based benadering”.

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht aan de Universiteit Gent zoekt een voltijds doctoraatsbursaal (Dehousse-bursaal) voor het onderzoeksproject "Geweld tegen en door politieambtenaren tijdens de ambtsuitoefening: Een event-based benadering". Deze studie wordt gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent (BOF) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Het onderzoek behandelt geweld tegen en door politieambtenaren tijdens hun ambtsoefening. Het onderzoekt de oorzaken van geweld tegen en door politieambtenaren en behandelt daarbij de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat maakt de ene politieambtenaar kwetsbaar voor geweld door burgers en de andere niet?
  • Wat maakt dat de ene politieambtenaar geweld gebruikt maar de andere niet?
  • Waarom escaleert de ene risicovolle situatie tot geweld en de andere niet?
  • En in hoeverre beïnvloedt eigen slachtofferschap of geweldgebruik de kans op slachtofferschap of geweldgebruik door directe collega's?

Om deze vragen te beantwoorden, wordt vertrokken vanuit een event-based benadering van geweld tegen en gebruik van geweld door politieambtenaren. Deze benadering combineert individuele kenmerken en gedrag, aanwezigheid van derden, tijd doorgebracht in risicovolle situaties, omstandigheden van het geval en onderlinge interacties tussen politieambtenaren om het voorkomen van geweld tegen en gebruik van geweld door politieambtenaren tijdens de uitoefening van hun functie te verklaren. Het project houdt zich verder bezig met de besmettelijke aard van geweld tegen en het gebruik van geweld door politieambtenaren binnen de politieorganisatie.

Om deze vragen te beantwoorden, past het project een kwantitatieve methodologie toe:

  • een systematisch literatuuronderzoek en/of kwantitatieve meta-analyse van de literatuur;
  • een incident density case-control studie;
  • een case crossover studie; en
  • netwerk autocorrelatie modellen.

Gedurende het project zal gebruik worden gemaakt van (arbeidsongevallen)data met betrekking tot geweld tegen politieambtenaren, data over het gebruik van geweld door politieambtenaren, dienstrooster- en politiepersoneelsdata, en individu- en gevalspecifieke gegevens die verkregen worden door middel van vragenlijsten en map based activity interviewing.

De kandidaat zal in samenspraak met de promotoren van het onderzoeksproject instaan voor de wetenschappelijke voorbereiding, opvolging, uitvoering en afwerking van dit onderzoeksproject. Dit omvat onder meer het verzamelen, verwerken, analyseren en rapporteren van de nodige data. Daarvoor is het van belang dat de kandidaat kennis over en ervaring heeft met kwantitatieve methoden. De kandidaat zal het onderzoek hoofdzakelijk op individuele basis uitvoeren, en moet dus zelfstandig kunnen werken, maar kan rekenen op de steun van een ervaren, internationaal onderzoeksteam met expertise in het domein.

De kandidaat zal nauw samenwerken met andere onderzoekers aan de Universiteit Gent en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Meer info in het volledige vacaturebericht online of download de pdf.