Vacature voltijds (100%) doctoraatsbursaal: Historisch-criminologische studie private opsporingssector (1945-2020)

(22-12-2020) IRCP (vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht, Universiteit Gent) zoekt een voltijds doctoraatsbursaal voor het onderzoeksproject “Private investigations: not a public inquiry’.

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht aan de Universiteit Gent zoekt een voltijds doctoraatsbursaal voor het onderzoeksproject “’Private investigations: not a public inquiry’. Een historisch-criminologische studie naar naoorlogse ontwikkelingen in beleid, regulering en aard van de private opsporingssector in België (1945-2020)”. Deze studie wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Het doctoraatsonderzoek betreft een interdisciplinaire studie op het raakvlak tussen criminologie en geschiedenis. Een eerste doelstelling van het onderzoek is om de naoorlogse trends en periodes in de ontwikkeling van private vormen van opsporing in kaart te brengen. Een tweede doelstelling bestaat uit het verkrijgen van inzicht in het voormalige en recente overheidsbeleid ter zake, evenals in de relevante wet- en regelgeving. De onderzoeker identificeert, analyseert en beschrijft theoretische verklaringen voor gebeurtenissen, ontwikkelingen en langetermijntrends binnen de private detectivemarkt sinds de tweede helft van de twintigste eeuw tot op heden.

De kandidaat werkt binnen en rapporteert aan een ervaren en multidisciplinair onderzoeksteam. Niettemin wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. De onderzoeker bereidt de studie zelf voor en staat in voor de dataverzameling en -analyse. Meer concreet worden geschikte respondenten gezocht, archiefonderzoek verricht, gegevens geanalyseerd en getoetst aan bestaande wetenschappelijke inzichten. Daarvoor maakt de onderzoeker voornamelijk gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden waarbij criminologische en historische inzichten en methodes worden gecombineerd.

De succesvolle kandidaat publiceert voorlopige resultaten in wetenschappelijke vaktijdschriften, neemt deel aan internationale conferenties en participeert in activiteiten van de (internationale) onderzoeksgemeenschap en IRCP-onderzoeksgroep. Het succesvol afronden van het doctoraatstraject leidt tot het verkrijgen van de graad Doctor in de Criminologische Wetenschappen.

Meer info in het volledige vacaturebericht online of download de pdf.