Vacature Doctoraatsbursaal in het domein van de criminologie

(23-05-2023) UGent zoekt een Doctoraatsbursaal in het domein van de criminologie binnen het PrOFS project in de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht.

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (Faculteit Recht en Criminologie – Universiteit Gent) zoekt een voltijdse (100%) doctoraatsbursaal (m/v/x) in het domein van de criminologie.

Functiebeschrijving

De onderzoeker zal zich voornamelijk toeleggen op de studie van oorzaken en gevolgen van sportfraude (bv. matchfixing, mensenhandel, omkoping, financiële en sociale fraude met inbegrip van witwaspraktijken). De onderzoeker zal worden ingeschakeld binnen het PrOFS project, dat als doel heeft een beeld te schetsen van de actuele kwetsbaarheden en de gevolgen van sportfraude, en de effectiviteit van preventiemaatregelen te beoordelen.

De succesvolle kandidaat kan rekenen op een voltijdse aanstelling voor elf maanden in het statuut van een opstartbeurs (bij het verkrijgen van vervolgfinanciering kan deze termijn verlengd worden tot een totale looptijd van 48 maanden) als doctoraatsbursaal binnen het IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy) van de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (Faculteit Recht en Criminologie) van de Universiteit Gent.

Voor deze specifieke vacature zoeken wij iemand met volgende achtergrond en troeven:

 • Een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld), bij voorkeur in een relevant domein bv. criminologie, psychologie, sociologie, economie, (publiek) management, politieke wetenschappen, veiligheidswetenschappen, sportwetenschappen, rechten, statistiek). Goede studieresultaten zijn een troef.
 • Een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en sport- en fraudeonderzoek in het bijzonder.
 • Aantoonbare wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden (bv. kritisch denken, schrijfvaardigheid, presentatievaardigheden, projectmanagement, methodologisch goed onderlegd).
 • Een goede kennis van de Nederlandse taal strekt tot de aanbeveling gelet op de vele contacten die de onderzoeker zal hebben met het werkveld in Vlaanderen. Wij verwachten dus iemand met de nodige maturiteit.
 • Een goede kennis van de Engelse taal is strikt noodzakelijk. De onderzoeker moet met name in staat zijn om haar/zijn onderzoek te presenteren op internationale congressen, alsook om de onderzoeksbevindingen te publiceren in hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften.
 • Sociale vaardigheden die het toelaten in teamverband te werken (zowel in het IRCP als in het multidisciplinaire PrOFS onderzoekconsortium), gecombineerd met de nodige vaardigheden om zelfstandig (met begeleiding) aan aparte deelprojecten te werken.
 • Iemand die de nodige dosis creativiteit en flexibiliteit combineert met sterke administratieve en organisatorische vaardigheden. Je werkt planmatig en met oog voor detail.
 • Een verantwoordelijk iemand die ethiek, zowel in de omgang met mensen als in wetenschappelijk onderzoek, hoog in het vaandel draagt.

Wat bieden wij?

 • Een voltijdse en betaalde aanstelling als doctoraatsbursaal voor een periode van elf maanden in het statuut van een opstartbeurs (bij het verkrijgen van vervolgfinanciering kan dit verlengd worden tot een totale looptijd van 48 maanden).
 • Een boeiende en uitdagende job, met voldoende afwisseling.
 • Een correcte en goede verloning, volgens de officiële barema’s.
 • De mogelijkheid om bij te dragen tot een maatschappelijk uiterst relevant en grootschalig onderzoeksproject naar fraude in sport, dat bovendien ruim kansen biedt om een persoonlijk internationaal netwerk op te bouwen.
 • Veelvuldige opportuniteiten tot persoonlijke ontwikkeling door middel van onder andere congresdeelnames, “doctoral schools” opleidingen, veelvuldige contacten met het werkveld in sport en daarbuiten, contributie tot onderwijsactiviteiten en publicatiemogelijkheden.
 • Een uiterst sociale, tolerante en constructieve werkomgeving die volop kansen biedt aan mensen om zich te ontplooien.
 • Vroegst mogelijke startdatum: 14 augustus 2023.

Hoe solliciteren?

 • U kan solliciteren tot uiterlijk 30 juni 2023 (23u59).
 • Geïnteresseerde kandidaten dienen hun curriculum vitae (met vermelding van de behaalde graden), puntenlijsten en motivatiebrief in te dienen bij prof. dr. Wim Hardyns, Wim.Hardyns@UGent.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan u terecht bij prof. dr. Wim Hardyns, Wim.Hardyns@UGent.be