Onderzoekgroepen

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)

Het IRCP streeft naar een synthese tussen fundamenteel en empirisch onderzoek en beleidsoriënterend onderzoek. Ook de implementatie van onderzoek in wetenschappelijke dienstverlening behoort tot de essentie van onze doelstelling.

International Research Institute on Social Fraud (IRIS)

IRIS is een kenniscentrum dat relevante informatie van regionaal, nationaal en internationaal belang verzamelt met betrekking tot sociale fraude in de ruimste betekenis van het woord.