Medewerkers

 

Tom Decorte Julie Tieberghien Marieke Vlaemynck Charlotte De Kock Mafalda Pardal Frédérique BawinMichelle Van Impe

Olga Petintseva

 

Tom Decorte

Tom Decorte_03

Prof. Dr. Tom Decorte (°26/08/1969) is licenciaat in de Criminologische Wetenschappen (KUL, 1992) en tevens geaggregeerde voor het HSO en HOKT in de Criminologische Wetenschappen (KUL, 1993). Hij studeerde ook theaterwetenschappen en behaalde het Bijzonder Diploma in de Sociale en Culturele Antropologie (KUL, 1994).

Van 1 november 1992 tot 31 december 1998 was Tom Decorte verbonden aan de Onderzoeksgroep Politionele en Gerechtelijke Organisatie (o.l.v. Prof. Dr. Em. Lode Van Outrive), bij de Afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie aan de K.U.Leuven, aanvankelijk als onderwijsassistent en nadien als voltijds wetenschappelijk medewerker. Van 1 januari 1996 tot 31 december 1998 werkte hij op basis van een FWO-beurs aan een ethnografisch onderzoek bij cocaïnegebruikers in Antwerpen, dat later de basis vormde voor een doctoraal proefschrift in de criminologische wetenschappen met als titel 'Informal control mechanisms among cocaine and crack users in the metropolitan area of Antwerp (Belgium)' (KUL, 1999). Promotoren waren Prof. Dr. Em. Lode van Outrive en Prof. Dr. Joris Casselman. Hij volgde gespecialiseerde opleidingen inzake drugsonderzoek in Zürich (European Addiction Training Institute, 1996) en Aarhus (Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 1998).

Sedert 1 oktober 2000 is Tom Decorte benoemd als professor in het vakgebied Criminologie bij de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. In september 2002 richtte hij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) op, een onderzoeksgroep die zich richt op het verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten van roesmiddelengebruik, -beleid en –handel, vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie én een maatschappelijk engagement. Naast een actieve deelname aan Europese en internationale netwerken, verzorgt Professor Decorte geregeld lezingen omtrent de drugproblematiek op nationale en internationale congressen, gastlezingen aan diverse (Vlaamse) universiteiten, en spreekbeurten voor scholen en andere organisaties.

Momenteel is hij aangeduid als lesgever voor de vakken 'Kwalitatieve methoden in de criminologie' (2de bachelor), ‘Drugsfenomenen’ (3de bachelor, partim),  ‘Bijzondere vraagstukken: drugsbeleid’ (Master, partim) en 'Bijzondere vraagstukken: Kritische criminologie en de strafrechtsbedeling I en II' (3de bachelor en Master), alsook voor vier opleidingsonderdelen van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) in de Criminologie en de SLO Rechten: 'Vakdidactiek I', ‘Vakdidactiek II’, 'Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen' (partim), en de 'Stage’.

Hier vind je een overzicht van zijn publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 69 62
Tom.Decorte@UGent.be

Julie Tieberghien

Julie TieberghienJulie Tieberghien (°19/12/1984) studeerde in juni 2006 af met grote onderscheiding als licentiaat/Master in de criminologische Wetenschappen (UGent). Als eindverhandeling voerde zij een exploratief onderzoek naar de manifestatie van het fenomeen orgaanhandel op het internet.

Julie Tieberghien is sinds 1 februari 2007 werkzaam bij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek. Tot 31 augustus 2007 werkte zij aan het onderzoeksproject Ontwikkeling van een Antwerpse Drug en Alcohol Monitor (ADAM). Vanaf 1 oktober 2007 tot 30 november 2008 voerde zij een haalbaarheidstudie naar een repetitieve prevalentiestudie onder de algemene bevolking (HARPA) uit. Tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 was ze als halftijds onderwijsassistente verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie. Daarnaast werkte zij halftijds aan de Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD). Vanaf 1 januari 2009 tot 2015 bereidde zij als onderwijsassistente verbonden aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht een proefschrift voor. Dit proefschrift, getiteld 'The intersection between science and policy: the case of the development of Belgian drug policy between 1996-2003', werd met succes verdedigd op 31 augustus 2015. Van 1 oktober 2016 t.e.m. 30 september 2017 was zij aangesteld als mede-lesgever voor het vak 'Kwalitatieve criminologische methoden en technieken' (2e bachelor) en werkte zij als postdoctoraal onderzoeker aan het project '(Il)legale drugs en sociale media: framing en agenda-setting via Twitter'. Sinds 1 oktober 2017 is zij aangesteld als vrijwillig postdoctoraal medewerker bij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 63
Julie.Tieberghien@UGent.be

Marieke Vlaemynck

Marieke VlaemynckMarieke Vlaemynck (°28/10/1985) studeerde in 2008 met grote onderscheiding af als Master in de Criminologische Wetenschappen (K.U.Leuven). Tijdens haar opleiding tot criminologe liep ze stage bij de ngo Community Peace Programma (Kaapstad, Zuid-Afrika), onder de begeleiding van prof. Dr. Clifford Shearing. Als eindverhandeling bestudeerde ze het perspectief van peacemaking criminology en analyseerde ze de band met het concept peacebuilding. In 2009 behaalde ze het bijkomende diploma ‘Geaggregeerde in de Criminologie’. Vanaf 26 november 2008 tot en met 30 november 2009 onderzocht ze aan de K.U.Leuven als wetenschappelijk medewerker de beleving van de werkstraf door de werkgestrafte. In 2010 en 2011 was ze verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie als onderwijsassistente. Sinds 1 februari 2012 is zij wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek, waarbij zij o.a. gewerkt heeft aan het project 'Drugmonitor Turnhout'. Op 19 oktober 2016 verdedigde zij met succes haar proefschrift  "Disentangling  social supply: a personal network study into the social world of cannabis use and its supply".  Momenteel verricht zij onderzoek naar alternatieve modellen inzake de regulering van alcohol marketing in België.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 63
Marieke.Vlaemynck@UGent.be

Charlotte De Kock

Charlotte De KockCharlotte De Kock (°05/11/1986) behaalde in 2009 een master met grootste onderscheiding in culturele studies aan de Universiteit van Lissabon. Sinds 2009 is ze onbezoldigd medewerker in het E-planning consortium van de technische Universiteit van Lissabon dat zich vooral toelegt op de creatie van instrumenten voor een participatieve democratie.
Van 2010 tot 2014 was ze actief als wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Mens & Welzijn, Expertisecentrum Mix!t van de Hogeschool Gent waar ze onder meer instond voor het initiëren, uitvoeren en afronden van praktijkgerichte onderzoeks- en andere projecten met betrekking tot huwelijksmigratie in de Turkse Gemeenschap in Gent, de beleving van overgangsrituelen in Oost-Vlaamse migrantengemeenschappen, inburgering, segregatie in het onderwijs en ouderen uit etnisch-culturele minderheden in de zorgsector.Van oktober 2013 tot en met januari 2015 stond ze ook mee in voor de begeleiding van de onderzoeksopdracht in de praktijklessen filosofie in Bachelor Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent. Tussen februari 2015 en juni 2016 werkte ze als voltijds wetenschappelijk medewerker bij het ISD. Ze voerde het BELSPO onderzoeksproject ‘Patronen van druggebruik bij etnisch-culturele minderheden’ uit en legt zich specifiek toe op de Turkse gemeenschap in Gent aan de hand van een community based participatory onderzoeksmodel.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 50
Charlotte.Dekock@UGent.be

Mafalda Pardal

Mafalda PardalMafalda Pardal (°30/09/1987) is als FWO-doctoranda werkzaam rond Cannabis Social Clubs (CSC's). Ze behaalde een Master in de Criminologische Wetenschappen (cum laude) aan de K.U.Leuven en een Bachelor in de Rechten aan de Universiteit van Coimbra (Portugal). Als eindverhandeling voerde zij een exploratief onderzoek naar het terugdringen van het drugsaanbod in verschillende Europese landen. In dit kader werkte zij tevens, onder de leiding van Prof. Dr. Letizia Paoli (LINC – K.U.Leuven), aan het onderzoeksproject New Methodological Tools for Policy and Programme Evaluation.
Tot 2015 was ze verbonden als analyste bij RAND Europe. In deze functie verrichtte zij onderzoek inzake de beweging van transnationale criminele netwerken en de impact van relevante Europese en nationale wetgeving op de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarnaast werkte ze aan een onderzoek inzake de (maatschappelijke) kosten die een verslaving aan opioïden met zich meebrengen. Ze is tevens co-auteur van het boek 'Multinational overzicht van cannabis productie regimes' waarin aandacht wordt besteed aan de Spaanse Cannabis Social Clubs en de recente hervormingen in Uruguay. Recent voltooide zij een studie naar de kenmerken van de handel van cocaïne en heroïne in Italië, Slovenië en Duitsland. Naast haar interesse in illegale drugsmarkten en drugsbeleid, heeft zij tevens onderzoekservaring in de domeinen migratie en discriminatie.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 51
Mafalda.Pardal@UGent.be

Frédérique Bawin

Frédérique BawinFrédérique Bawin (°27/11/1992) behaalde in 2015 het diploma Master in de Criminologische Wetenschappen (UGent) met de grootste onderscheiding. Voor haar masterproef voerde ze exploratief onderzoek naar environmental justice in België.

Sinds 2015 is ze actief als doctoraatsstudente bij het ISD.  Ze bereidt een proefschrift voor rond het thema medicinale cannabis. Dit docotoraatsonderzoek belicht het zelf-gerapporteerd medicinaal cannabisgebruik in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de gebruikersprofielen en patronen van gebruik om gezondheidsredenen.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 84 51

Michelle Van Impe

Michelle Van Impe (°24/08/1991) behaalde in 2015 het diploma Master in de Criminologische Wetenschappen (UGent) met Michelle Van Impegrote onderscheiding. Voor haar masterproef voerde ze een belevingsonderzoek uit naar ervaringen van slachtoffers van partnergeweld in relatie tot hun werksituatie.

In 2016 was ze actief als wetenschappelijk medewerker aan het International Centre of Reproductive Health (ICRH) bij de vakgroep Uro-gynaecologie (UGent) waar ze mee instond voor de uitwerking van een Belgische haalbaarheidsstudie met betrekking tot Centra Seksueel Geweld voor de opvang van slachtoffers.

Sinds november 2016 is ze medewerker bij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek en werkzaam als deeltijds praktijkassistente binnen de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht, waarbij ze ondersteuning biedt voor het vak 'Kwalitatieve criminologische methoden en technieken'. Daarnaast is ze projectmedewerker bij het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen, waar ze mee instaat voor de ontwikkeling van een instrument om gezondheidswerkers te ondersteunen bij de benadering van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. 

Vanaf augustus 2017 zal zij starten als doctoraatsstudente en een proefschrift voorbereiden dat focust op identiteitsconstructies van geïntegreerde cannabisgebruikers, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen narratieven van gebruikers en drugsbeleidsdiscours op lokaal niveau.  

 

Contact

+32 (0)9 264 84 51

 

Olga Petintseva

Olga PetintsevaOlga Petintseva (°12/12/1985) is een criminologe (masterdiploma behaald in 2009). Zij werkte eerder voor Inburgering. Haar onderzoeksinteresse situeert zich op het kruispunt van criminologie, migratiestudies en linguïstiek. Haar doctoraat getiteld ‘Perspectives on ‘new’ migrants in youth justice. Constitutions, circularity and effects of institutional discourses on Roma and Caucasian youth’ focuste zich op ‘nieuwe’ migranten in de jeugdbescherming, benaderd vanuit een discursief perspectief.

Olga’s onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe migratie impact heeft (of betekenis krijgt) in ‘nationale’ instituties die niet structureel aangepast zijn aan diversiteit (vb. de strafrechtsbedeling). Haar onderzoek heeft betrekking op de interacties en de verwachtingen in institutionele contexten en de ogenschijnlijk vanzelfsprekende doch discriminatoire praktijken erbinnen. Haar doel is om inzicht te verwerven in de wijze waarop definities zoals ‘normaliteit’ en ‘otherness’ geconstitueerd worden d.m.v. taal (en ruimer: d.m.v. culturele normen).

Olga is betrokken in verschillende academische netwerken rond (kwalitatieve) methodologie en theoretische, kritische, culturele en narratieve criminologie. Zij is tevens een van de promotoren van CESSMIR (Centre of the Social Study of Migration and Refugees).

Van 1 oktober 2010 tot 30 september 2016 was zij werkzaam als onderwijsassistente aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht. Tijdens deze aanstelling was zij betrokken bij vakken Criminologie, Kritische criminologie en de strafrechtsbedeling, Encyclopedie van criminologie wetenschappen, Historische criminologie, Methoden van criminologisch onderzoek: Ontwerp en dataverzameling, Financieel economische criminaliteit, enz. Sinds 1 oktober 2016 is Olga aangesteld als doctor-assistent en is zij medelesgever van het vak Kritische criminologie en de strafrechtsbedeling.

Hier vind je een overzicht van haar publicaties in de academische bibliografie van UGent. De full-text van de publicaties is beschikbaar vanaf 2010.

Contact

+32 (0)9 264 97 04