Raad van Bestuur en Leden

Marc Cools

Prof. dr. Marc Cools is criminoloog (Vrije Universiteit Brussel). Na een loopbaan bij Alcatel (1986-1999), vervolgens als expert op het Kabinet van de toenmalige Minister van Justitie, Marc Verwilghen (1999-2003) terug op de universiteit aangekomen. Een Antwerpenaar die zeer graag in het mooie Gent is en zeer blij is deel te kunnen uitmaken van onze UGent. Interesse in historische en ‘culturele’ criminologie, private veiligheid, inlichtingendiensten en kunstcriminaliteit.

Mijn favoriete kunstwerk:

Blijkbaar gedetermineerd door mijn opleiding. Het ‘Imaginary Portrait of D.A.F. de Sade’ – 1936 (twee versies: een rode en een groene) door Man Ray en ‘Arthur Rimbaud 1883 en Hararra’ – 1980 door Stéphane Mandelbaum. Ook gefascineerd door het (leven en) werk van Jean Michel Basquiat.

Mathias Desmet

Mathias Desmet is jurist van opleiding en werkt als academisch assistent aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht van de Universiteit Gent. Hij assisteert professor Marc Cools voor de vakken Inleiding tot de criminologie, Criminologie, Private veiligheids- en politiestudies en Historische criminologie. Daarnaast voert hij een doctoraatsonderzoek naar het witwassen van antiquiteiten in België.

Favoriete kunstwerk:

Waarschijnlijk “Métamorphose de Narcisse” van Salvador Dalí, misschien “Snow Storm - Steam-Boat off the Harbour's Mouth” van J.M.W. Turner, maar zeker “Schlafendes Paar” van Egon Schiele.

Kim Covent

Kim Covent werkt als adviseur en klantencoördinator op de staf van de Lokale Politie van Gent en heeft meer dan 12 jaar ervaring op het gebied van communicatie en beleid. Ze combineert haar achtergrond in Onderwijs en Journalistiek voor toepassingen en opleidingen op gebied van observatietechnieken, threat assessments, (non-verbale) communicatie en theory-of-mind aan de hand van gamification en introspectie.  Samen met haar collega hoofdcommissaris Frederik Van Belle stond ze aan de wieg van 'Behind Enemy Minds', een veiligheidsproject over predictive profiling en behavior detection. Dit project evolueerde naar een breder programma dat afstand neemt van profilering en gedragsherkenning, en daarentegen de nadruk legt op het criminele perspectief en de (situationele) criminaliteitspreventie die uit dit inzicht kan gewonnen worden. Haar kennis wordt vaak toegepast op sitebeveiliging en awareness. Zo zet ze 'Behind Enemy Minds' vooral in voor de museumsector en de beveiliging van cultureel erfgoed in samenwerking met andere politiediensten en het Vlaamse niveau. Sinds 2020 is ze nauw betrokken bij het opstellen van het Barrièremodel Kunstroof.

Mijn favoriete kunstwerk:

‘De bekoring van Sint-Antonius’ van Salvador Dalí (1946) en de ‘Pietà’ van Michelangelo (1498-1499)

Frederik Van Belle

Frederik Van Belle, hoofdcommissaris van politie binnen politiezone Gent, was in zijn hoedanigheid als adviseur van de korpschef doende met het uitrollen, binnen de politiezone, van de principes van organisatiebeheersing, risicomanagement en het uitvoeren van analyses van incidenten en bijna-incidenten.  De leermomenten die hieruit werden gepuurd, werden gevat in de onderbouw van de end-user opleiding Behind enemy minds (BEM) dat samen met collega Kim Covent werd uitgewerkt en gedoceerd. De opleiding die ab initio werd gegeven aan politiemensen, werd in functie van de warme contacten met de veiligheids-actoren uit het MSK doorvertaald en afgestemd op de maat van de behoeften en noden op het gebied van security van het museum.  Uiteindelijk werd een ongelooflijk parcours afgelegd (met als apotheose de ‘Van Eyck Expo : een optische revolutie’) waarbij onder invloed van de collectieve inspanningen de BEM-format evolueerde tot een geïntegreerd, gedragen en integraal concept met meerwaarde voor het strategisch, tactisch en operationeel level.  In het kader van organisatiebeheersing en situationele preventie is Fré een groot ‘believer’ in het doorgedreven empowerment van de medewerkers (sterkste ‘barrière’ in het kader van security), performant incidentenmanagement en een kritisch ‘oefenbeleid’ (nadruk op 3G’s : de procedures moeten Gekend, Geoefend en Getest zijn)!

Kunstwerk : Night Windows – E. Hopper

Wim Van Hulle

Wim Van Hulle startte zijn loopbaan in Gent in april 1985 en werkte gedurende 10 jaar als interventieagent en in de Dienst Criminaliteitspreventie. In 1995 nam hij de leiding van dat bureau op zich en vroeg de stad Gent hem het project 'Stadswacht' op te zetten en te coördineren. Datzelfde jaar behaalde hij een Master in de Criminologische Wetenschappen.

In 1998 werd hij bevorderd tot adjunct-commissaris en aangeduid als tot adjunct-dienstchef van de afdeling Ondersteuning, waar hij verantwoordelijk was voor de logistieke middelen, financieel en materieel, en aan de operationele kant verantwoordelijk was voor het beheer van de openbare orde bij enkele grote evenementen in de stad.

In 2001 werd hij gepromoveerd tot hoofdcommissaris en benoemd tot Directeur Operaties (COO) in het nieuwe politiekorps Gent, dat naar aanleiding van de Belgische politiehervorming werd opgericht en die hij mee vorm gaf. Vanaf 2006 treedt hij ook op als adjunct-korpschef.

 

Hij is tevens programmadirecteur waarbij hij projecten die over meerdere diensten verspreid zijn, begeleid en implementeert. Een project in het bijzonder is de internationale politiesamenwerking. Achterliggende gedachte is de overweging dat internationale politiewerk op 'de hoek van de straat' begint. Zo werden over de jaren projecten opgezet waarbij buitenlandse politiecollega’s uit Nederland, Frankrijk, Bulgarije en Slovakije in Gent kwamen werken.

In deze hoedanigheid nam hij het initiatief voor een internationaal conferentie voor Europese politiechefs 'Smart Policing in Smart Cities' in 2013 en een internationale opleiding ‘Behind Enemy Minds’ ten behove van Europese politiediensten in 2022, beide in samenwerking met CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training).

Favoriete kunstwerken:

  • Binnenland: vanuit chauvinistische overweging maar vooral omwille van de gedetailleerde weergave in het werk, de triptiek van ‘de aanbidding van het Lam Gods’ van Jan Van Eyck
  • Buitenland: ‘Puppy’ van Jeff Koons aan het Guggenheim Museum in Bilbao als toonbeeld van de cyclus die in de natuur aanwezig is door zich steeds te hernieuwen.

Wesley De Smet

Wesley De Smet, CPP heeft een bachelor in Communicatiemanagement, afstudeerrichting PR & Voorlichting. Hij heeft aantoonbare hands-on expertise in onder andere security management, museumbeveiliging en crisismanagement. Hij werkte eerder onder meer als preventieadviseur en noodplanningsambtenaar voor Stad Waregem. Sinds 2019 werkt hij als afdelingshoofd facilitair beheer bij het Museum voor Schone Kunsten Gent en is hij betrokken bij verschillende Vlaamse multidisciplinaire projecten binnen museumbeveiliging, zoals het barrièremodel kunstcriminaliteit en de calamiteitendenktank onder impuls van Faro.

Favoriete kunstwerk(en): The Strafing (Christopher Nevinson)

Leden

Amber Gardeyn (Universiteit Gent)

Prof. dr. Georges Martyn (Universiteit Gent)

Prof. dr. Manfred Sellink (Museum voor Schone Kunsten Gent)

Ibrahim Bulut (Senior Consultant, Experts Security)

Lucas Verhaegen (Voormalig hoofd Cel Kunst en Antiek, DJSOC Federale Gerechtelijke Politie)

Prof. dr. Koenraad Jonckheere (Universiteit Gent)

Prof. dr. Peter Vandenabeele (Universiteit Gent)

Prof. dr. Aurelie Daems (Universiteit Gent)

Eddy De Raedt (Federale Gerechtelijke Politie)

Filip Bogaert (FOD Financiën, Douane en Accijnzen)

Patrick Versluys (FOD Financiën, Douane en Accijnzen)

Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)

Roeland De Vulder (Securitas)

Richard Bronswijk (Team Kunst- & Antiekcriminaliteit, Nationale Politie Nederland)

Fons van Gessel (Ministerie van Justitie en Veiligheid Nederland)