Cocaïne- en amfetamineachtige stimulantia in Europese gevangenissen

Onderzoeksperiode

1 mei 2005 – 30 september 2006

Financiering

Cranstoun Drug Services Europese Commissie

Onderzoeker

Johanna VAN PELT

Sleutelwoorden

Cocaïne, Crack, Amfetamine, Stimulantia, Gevangenis, Europa

Abstract

In het kader van het European Network for Drugs & Infections Prevention in Prison (ENDIPP), heeft Cranstoun Drug Services aan het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) de opdracht gegeven een studie te verrichten naar 'Gebruikers van crack, cocaïne en amfetamineachtige stimulantia in de Europese gevangenissen: wetgeving, beleid en praktijken in 10 landen van de Europese Unie'.

De doelstellingen zijn om een overzicht te geven van de wetgeving, het beleid en de praktijken inzake de diensten en programma's die in de gevangenissen van 10 Europese landen worden geboden aan de gebruikers van stimulantia. Inzake de praktijken zal het onderzoek in principe ingaan op de kennis, de attitudes en de percepties van gevangenen, gevangenisbewaarders, gevangenisbeheerders en beleidsmakers.

Methodologie

De studie volgt de methodologie die het ENDIPP steevast toepast, m.n. een kwalitatief design, gebaseerd op gestructureerde interviews, diepte-interviews en groepsdiscussies met sleutelfiguren, en focusgroepen met gedetineerden. De studie omvat ook een algemene literatuurstudie omtrent dienstverlening aan stimulantiagebruikers en een analyse per land van de wetgeving, het beleid en de praktijken hieromtrent. In negen van de tien betrokken landen wordt een studiebezoek van één week gepland. Voor het verzamelen van informatie over de specifieke landen en voor het organiseren van de studiebezoeken, worden de onderzoekers ondersteund door 'nationale contactpersonen'.

Steekproef en geografische afbakening

De studie omvat gevangenissen in 10 landen die tot de Europese Unie behoren: België, Tsjechië, Finland, Ierland, Litouwen, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië en Zweden.

In elk land (met uitzondering van Malta) zullen twee gevangenissen worden bezocht. De onderzoekers zullen trachten een gerichte steekproef te trekken en zullen zich richten op cases die illustratief of a-typisch zijn inzake stimulantiagebruik of inzake de dienstverlening aan stimulantiagebruikers. Wat betreft het algemene publiek van de gevangenis en het regime binnen de gevangenis, worden de gevangenissen geselecteerd op basis van hun gelijkheid. In elk land zullen zowel gevangenen, personeelsleden van de gevangenissen als sleutelfiguren buiten de gevangenissen worden bevraagd.

Valorisatie: publicaties en lezingen

  • DECORTE, T. (2007). Problemen en noden van stimulantiagebruikers in Europese gevangenissen, Panopticon, nr. 5
  • DECORTE, T., SCHEIRS, V., VANDER ELST, D. & MUYS, M. (2007), Provisions for Amphetamine Type Stimulant users in European Prisons. Oldenburg : BIS-Verl. der Carl-von-Ossietzky-Universität
  • DECORTE, T. (2007), Problems, needs and service provision related to stimulant use in European prisons. International Journal of Prisoner Health, 3(1), 1-14
  • DECORTE, T. (2006), Provisions for cocaine and amphetamine type stimulant users in European prisons. Paper presented at the 9th European Conference on Drugs and Infections Prevention in prison, Ljubljana (Slovenië), 5-7 oktober 2006
  • DECORTE, T. (2005), Meeting the challenges of cocaine users, Paper presented at the 8th European Conference on Drugs and Infections Prevention in prison: 'Unlocking potential: making prisons safe for everyone', Budapest (Hongarije), 7-9 juli 2005.