Wat zijn de doelstellingen van het stageprogramma Criminologische Wetenschappen?

De integratie van kennis, vaardigheden en attitudes staat centraal tijdens de praktijkstage

De stage is in onze Bacheloropleiding Criminologische Wetenschappen een verplicht opleidingsonderdeel in het derde modeltrajectjaar. Een blik op het opleidingsprogramma toont het belang van de stage binnen de opleiding: van de 60 studiepunten voor het volledige derde jaar bachelor worden aan het opleidingsonderdeel “Stage” 14 studiepunten toegekend.
Elke stage biedt aan de student(e) heel wat leerkansen, los van het inhoudsdomein, de duur of de specifieke taken. We sommen een aantal globale stagedoelstellingen op:

  • De hoofdbedoeling van een stage is het kennismaken met het werkveld. Binnen het competentiegerichte onderwijs wordt een stage beschouwd als hét moment om kennis, vaardigheden en attitudes te integreren. De student(e) krijgt in het werkveld oefenkansen om kennis, vaardigheden en attitudes praktisch te toetsen en verder te ontwikkelen.
  • Onafhankelijk van het studiegebied verwerft een student(e) via stage een heel aantal algemene vaardigheden en attitudes: omgaan met informatie, uitdiepen van kennis, redeneervaardigheid, administratieve vaardigheden, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, doorzettingsvermogen, organisatievermogen, resultaatgerichtheid, deontologie, omgaan met stress, kwaliteitsbewustzijn, empathie, contactbereidheid, leergierigheid, zelfstandigheid, samenwerking, assertiviteit, omgaan met organisatiecultuur, interdisciplinair werken,…
  • Via een stage krijgt de student(e) tevens inzicht in de beroepsmogelijkheden na de opleiding. Tevens wordt de student(e) bewust van zijn/haar eigen competenties. Een stage kan een intensieve en systematische voorbereiding op een volwaardige beroepsuitoefening inhouden.

Het opzet van de stage criminologie wordt tevens verduidelijkt in de studiefiche van dit opleidingsonderdeel d.m.v. eindcompetenties die met de praktijkstage worden nagestreefd.