Welke begeleiding genieten de stagiair(e)s door de Ugent?

Studenten worden tijdens het voorbereiden van de stage begeleidt door de stagecoördinator en tijdens de stageperiode door een Ugentbegeleider.

De stagecoördinator ondersteunt studenten voornamelijk bij het voorbereiden van de stageperiode en de administratieve procedure d.m.v. een 3-tal collectieve infosessies en persoonlijke feedbackgesprekken met kandidaat-stagiairs.

De Ugentbegeleider (een Assistent of Wetenschappelijk Medewerker van de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht) is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding tijdens de 300u praktijk op de stageplaats. De stagecommissie wijst elke student(e) op basis van het ingediende voorstel voor stageplan in de loop van november een Ugent-begeleider toe. Hij/zij neemt de individuele begeleiding van de stages waar en waakt over de kwaliteit van de uitvoering. De Ugentbegeleider is verantwoordelijk voor het organiseren van de intervisiesessies stage; 3 groepsmomenten waaraan max. 10 studenten participeren die begeleid worden door éénzelfde Ugentbegeleider. Deze sessies bieden een forum waarbij studenten stage-ervaringen met elkaar kunnen bespreken en van elkaar kunnen leren. De Ugentbegeleider organiseert, plant en vult deze intervisiemomenten in door middel van verschillende schriftelijke en mondelinge opdrachten die een concrete bespreking en verdieping van de stage-ervaringen beogen alsook een concrete voorbereiding van het stageverslag.