Hoe verloopt de stageperiode (2de semester)?

Studenten lopen 300 uur praktijkstage in het 2de semester van het 3de bachelorjaar criminologische wetenschappen. De stageperiode start na de semesterexamens en loopt van februari tot uiterlijk 15 mei. 

In dezelfde periode moeten studenten ook tijd vrijhouden voor een aantal intervisies die aan de studenten een forum bieden om stage-ervaringen te bespreken en te contextualiseren. Concreet worden door de Ugentbegeleider 3 intervisiemomenten georganiseerd tijdens de stageperiode waaraan telkens maximum 10 studenten deelnemen.

De stagecoördinator neemt tussentijds via mail contact met de stageplaats op voor een algemene evaluatie van het verloop van de stage.

De student dient op het einde van de stage een stageverslag in bij begeleider op de stageplaats en bezorgt ook een exemplaar aan de Ugentbegeleider.

Na afloop van de stage, vindt op de locatie van de stageplaats een eindevaluatiegesprek plaats met de betrokken partijen; de stagebegeleider op de stageplaats, de Ugentbegeleider en de stagiair(e). Doorgaans wordt dit gesprek ingepland in de loop van mei of juni.