Post-Kyoto

Current projects

no projects at this moment

Past projects

Rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling in een Post-Kyoto akkoord: de belangen en bekommernissen van ontwikkelingslanden

  • Promotor: Prof. Dr. F. Maes
  • Duration: June 2005 - June 2006
  • Executed by: Frank Maes, Erik Paredis, Gert Goeminne, Jesse Lambrecht
  • Content [nl]: De algemene doelstelling van dit BVO-onderzoek is te onderzoeken waaraan een rechtvaardig post-Kyoto akkoord moet voldoen en hoe (Belgisch) beleid daaraan kan bijdragen.  De gekozen invalshoek is duurzame ontwikkeling vanuit Noord-Zuidperspectief en de belangen van ontwikkelingslanden in de klimaatproblematiek -en onderhandelingen.