Integral water policy

Current projects

no projects at this moment

Past projects

Development and implementation of an integrated water policy in Flanders by means of a decree on integrated water management

 • Promotor: Prof. Dr. Frank Maes - Co-promotor : Prof. Dr. L. Lavrysen
 • Duration: January 2001 – September 2003
 • Carried out by:. Frank Maes, Luc Lavrysen, Gwendoline Gonsaeles and Peter Desmedt
 • Abstract: Development of an Integrated Water Management Policy within the Flemish Governmental Policy and implementation of EU Directive 2000/60/EC establishing a framework for the Community action in the field of water policy (European Water Framework Directive): drafting of the Flemish Decree on Integrated Water Management
 • Publications:
  • Decree of 18 July 2003 on Integrated Water Management, O.J. 14 November 2003, err. O.J. 5 December 2003.
  • Draft decree on Integrated Water Management, including Notice of Understanding
  • MAES, F. & LAVRYSEN, L., (eds), Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland, Brugge, Die Keure, 2003, 358 p. [ISBN 90 5959 168 7].
  • CARETTE, A., Enkele algemene instrumenten van het integraal waterbeleid – Oeverzones, verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht en vergoedingsplicht, in MAES, F. & LAVRYSEN, L. (eds.), o.c., Brugge, Die Keure, 113-148, 2003.
  • DE PUE, E., LAVRYSEN, L., STRYCKERS, P., Milieuzakboekje 2004, Kluwer, Mechelen (ter perse)
  • DE SMEDT, P., De Watertoets: Breekijzer van de watersector?, in MICHIELS, F.C.M.A & LAVRYSEN, L., Milieurecht in de lage landen, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2004, 179-213.
  • DE SMEDT, P., “Water anders Ordenen. De impact van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening”, TROS 2004, 321-338.
  • DE SMEDT, P., “Oeverzones vormen ankerplaats voor integraal waterbeleid”, De Lloyd, 4 november 2003, 4.
  • DE SMEDT, P., “Watertoets: Breekijzer van watersector”, De Lloyd, 7 oktober 2003, 5;
  • DE SMEDT, P., G. GONSAELES, F. MAES & HEYMAN, J., “Anders omgaan met water. Krachtlijnen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal Waterbeleid”, T.M.R., 2003/5, 450-484.
  • DE SMEDT, P., Naar een ruimtelijke ordening op waterbasis?, in MAES, F. & LAVRYSEN, L. (eds.), o.c., Brugge, Die Keure, 149-191, 2003.
  • GONSAELES, G. & VANDERSTRAETEN, F., De verwezenlijking van de milieudoelstellingen in het Vlaamse Gewest, in MAES, F. & LAVRYSEN, L. (eds.), o.c., Brugge, Die Keure, 223-263, 2003.
  • GONSAELES, G. Vlaamse beleidsstructuren als basis voor integraliteit, in MAES, F. & LAVRYSEN, L. (eds.), o.c., Brugge, Die Keure, 45-70, 2003.
  • GONSAELES, G., De implementatie van de Kaderrichtlijn Water in het Vlaamse Gewest - Vlaamse waterbeleidsstructuren als basis voor integraliteit, in CENTRUM VOOR MILIEURECHT (CMR-RUG) – CENTRUM VOOR OMGEVINGSRECHT EN BELEID/NETHERLANDS INSTITUTE FOR THE LAW OF THE SEA (CMRB/NILOS), Proceedings van de Workshop Milieurecht, Utrecht, 25 april 2003
  • GONSAELES, G., De implementatie van de Kaderrichtlijn Water in het Vlaamse Gewest - De verwezenlijking van de milieudoelstellingen in het Vlaamse Gewest, in CENTRUM VOOR MILIEURECHT (CMR-RUG) – CENTRUM VOOR OMGEVINGSRECHT EN BELEID/NETHERLANDS INSTITUTE FOR THE LAW OF THE SEA (CMRB/NILOS), Proceedings van de Workshop Milieurecht, Utrecht, 25 april 2003
  • HEYMAN, J., Inspraak en planvorming in het integraal waterbeleid – Reflectie over de opmaak van de waterbeheerplannen in het Decreet betreffende het integraal waterbeleid, in MAES, F. & LAVRYSEN, L . (eds.), o.c., Brugge, Die Keure, 71-112, 2003.
  • HEYMAN, J., Naar een nieuwe visie op het waterbeleid in Vlaanderen - Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, in K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (eds.), Jaarboek Milieurecht 2003, Milieurechtstandpunten nr. 18, Brugge, Die Keure, 2004, 1-100.
  • MAES, F., “Een toekomst voor het water, water voor de toekomst: het voorontwerp van decreet integraal waterbeleid”, 7 De Grote Rede, mei 2003, 14-17.
  • MAES, F., “Goedkeuring decreet over integraal waterbeleid in zicht ?”, De Lloyd, 4 februari 2003, 4.
  • MAES, F., « Décret flamand sur la gestion intégrale des eaux: approbation en vue ? », Le Lloyd, 4 février 2003, 4
  • MAES, F., Doorwerking van internationale en Europese milieubeginselen in het Vlaams integraal waterbeleid, in MAES, F. & LAVRYSEN, L., (eds), o.c., Brugge, Die Keure, 2003, 17-43.
  • VANDERSTRAETEN, F., "De Europese Kaderrichtlijn Water: een vergelijking met de bestaande situatie in Vlaanderen", M.E.R., maart 2002, 21-50.
 • Conference: Studiedag 'integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland' - Gent, 31 oktober 2003 brochure
 • Laureaat Prijs Rudi Verheyen

Decree on Integral Water Policy - extension of the Decree of 18 July 2003 on Integral Water Policy

 • Promotor: Prof. Dr. F. Maes
 • Co-promotor: Prof. Dr. Luc Lavrysen
 • Duration: 1 januari 2004 - 31 december 2004
 • Carried out by: Frank Maes, Luc Lavrysen, Peter Desmedt, Gwendoline Gonsaeles, Hans Van Landeghem
 • Abstract: Drafting of supplementary decrees on: 1. surface water quantity and quality; 2. ground water quantity and quality; 3. water on human consumption.
 • Publications: -