Corepoint

Corepointbanner

Corepoint is een project gefinancierd door het INTERREG IIIB programma waarin 12 partners uit de UK, Nederland, Frankrijk en België samenwerken in het kader van geïntegreerd beheer kustzonegebieden (GBKG). De kennis binnen deze groep zal aangewend worden om de ontwikkelingen betreffende GBKG te optimaliseren en nieuwe oplossingen te implementeren langsheen de kusten van de Noord Westen van Europa.

Achtergrond

Vele van de NW Europese kustlanden delen een bezorgdheid voor kustgerelateerde problemen. In navolging van het 'Demonstration Programme' rond GBKG (geïntegreerd beheer van kustgebieden) werd er een set van aanbevelingen op de Europese strategie geformuleerd. De reacties en engagementen van de EU lidstaten op deze strategie waren echter divers. Nog voortdurende discussies hebben voorlopig de volgende sleutelkwesties geïdentificeerd:

  • Het gemis van geïntegreerde planning en beheer ter realisatie van duurzame ontwikkeling van de Europese kustgebieden.
  • Het gemis van geëngageerde en open communicatie met de betrokken partijen inclusief politieke vertegenwoordigers en het publiek.
  • Slechte connecties tussen wetenschappers en beleidsvoerders.
  • Het tekort aan vaardigheden en expertise bij de lokale overheden.
  • Verschillende niveaus van vooruitgang in GBKG in het Noordwesten van Europa.

Project website

 

Coastweb