Spatial planning

 • Prof. dr. Frank Maes, Promotor “Omgevingsanalyse pleziervaartuigen” – FOD Mobiliteit en Vervoer: 2012.
 • Prof. dr. Frank Maes, Co-promotor “Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas” (MESMA), EU - FP 7 Project (large-scale integrating project): 2009 - 2013. (www.mesma.org/)
 • Prof. dr. Frank Maes, Promotor Marie Currie Grant – People – IEP for dr. Betty Queffelet on “Transboundary Maritime Spatial Planning” (TransMasp): 2010-2012. 
 • Prof. dr. Frank Maes, Promotor MASPNOSE - Preparatory Action on Maritime Spatial Planning in the North Sea, EU Commission – DG MARE - pilote project: 2010 – 2012. 
 • GAUFRE [nl]
 • “Juridische inventarisatie van de kustzone in België” (promotor: Prof. Dr. F. Maes, co-author: Prof. A. Cliquet), study for Afdeling Waterwegen Kust (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), 1 September 1999 - 31 December 1999.
 • “Juridische inventarisatie van de kustzone: eerste actualisatie” (promotor: Prof. Dr. F. Maes, in collaboration with prof. A. Cliquet), study for Afdeling Waterwegen Kust, 2001.
 • “Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen” (promotor UGent: Prof. Dr. F. Maes, co-author: prof. Cliquet), for Afdeling Natuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), 2002-2004. With UIA and Arteveldehogeschool Ghent.
 • “Bestuurlijke en juridische verankering voor geïntegreerd kustzonebeheer” (promotor: Prof. Dr. F. Maes, copromotor and co-author: prof. A. Cliquet), for Afdeling Waterwegen Kust, March-August 2002.
 • “Juridische codex voor de kustzone” (promotor: Prof. Dr. F. Maes, in collaboration with Prof. A. Cliquet), for Afdeling Waterwegen Kust, authorised by Uitgeverij Vanden Broele, May 2003 - May 2004 (+ 3 years of actualisation).
 • “Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee” (promotor: Prof. Dr. F. Maes, in collaboration with prof. A. Cliquet), DWTC, 2003-2004.
 • “Juridische inventarisatie van de kustzone: tweede actualisatie” (promotor: Prof. Dr. F. Maes, in collaboration with prof. A. Cliquet), for Afdeling Waterwegen Kust, finalized in April 2004