Research Activities

Publications

Scientific Services

Publications

The research in the unit Energy Law is wrtitten down in books and articles, lemma and congress reports by researchers and former researchers.

Publicaties Frederik Vandendriessche

VANDENDRIESSCHE, F. and CLAEYS, P., “Prijsregulering in de energiesector: overzicht en actuele ontwikkelingen”, Rechtskundig Weekblad 2020, vol. 7, 243-266.

VANDENDRIESSCHE, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020, Antwerp, Intersentia, 2020, 392 p.

VANDENDRIESSCHE, F. and CLAEYS, P., “Target setting' in het Europese energie- en klimaatbeleid: het 'Clean Energy Package”, T.M.R. 2019, vol. 3, 262-283.

VANDENDRIESSCHE, F. (ed.),  Energierecht in België en Vlaanderen, Bibliotheek Publiek Recht Larcier 4, Ghent, Larcier, 2017, 315 p.

VANDENDRIESSCHE, F., “Noot : Regulering van de leveringsprijzen voor gas en elektriciteit”, TRNI 2015, vol. 4, 453-456.

VANDENDRIESSCHE, F., “Wet van 15 mei 2014 – Koninklijk besluit van 13 juli 2014”, TRNI 2014, vol.4, 473-474.

GELDHOF, W., VANDENDRIESSCHE, F. and DEGREEF, C., “Prijsregulering in de Belgische gas-, elektriciteits- en warmtesector, SEW, 2013, p. 261-277.

DERUYTTER, T. and VANDENDRIESSCHE, F., “State Regulation of  Supply Prices for Electricity and Gas.  The Federutility Case” in X., European Energy Law Report IX, 2012, 23-44.

VANDENDRIESSCHE, F., GELDHOF, W. and CARTON, A., “De aard van de rechtsverhoudingen in nutssectoren: reglementair of contractueel?”, in CLAEYS, I., STEENNOT, R. and TISON, M. (eds.), XXXVIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten,  Mechelen, Kluwer, 2011, 189-235.

DERUYTTER, T., GELDHOF, W. and VANDENDRIESSCHE, F., “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets”, in DELVAUX, B., HUNT, M. and TALUS, K. (eds.), EU energy law and policy issues, third edition, Antwerp, Intersentia, 2011, 63-95.

MAES, T., VAN EETVELDE, G., DE RAS, E., BLOCK, C., PISMAN, A., VERHOFSTEDE, B., VANDENDRIESSCHE, F and en VANDEVELDE, L. Energy management on industrial parks in Flanders. Renew Sustain Energy Rev 2010, doi:10.1016/j.rser.2010.11.053

VANDENDRIESSCHE, F. and GELDHOF, W., Belgian Business Law Dictionary Energy.

VANDENDRIESSCHE, F., “Kosten voor verplaatsing van nutsleidingen”, NJW  2009, vol.  206, 596.

GELDHOF, W. and VANDENDRIESSCHE, F., “Private distributienetten, hoe zit dat nu juridisch ?”, Energy Mag, 2008, vol.  9, 21.

GELDHOF, W. and VANDENDRIESSCHE, F., “European Electricity and Gas Market liberalization”, Euroconfidentiel, 2008, 24.

Publicaties Thomas Deruytter

DERUYTTER, T., Hernieuwbare Energie en Energie-efficiëntie, in Vandendriessche, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen,  Ghent , Larcier, 2020. 

DERUYTTER, T., Hernieuwbare Energie en Energie-efficiëntie, in Vandendriessche, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen,  Ghent , Larcier, 2017.

DERUYTTER, T. and JOST, J.-A., “Klein, maar fijn: enkel grote groenestroomproductie-installaties belast”, noot onder GwH 10 juli 2014, nr. 104/2014 en GwH 20 februari 2014, nr. 30/2014, MER 2015, 139-153.

DEGREEF, C. and DERUYTTER, T., “Energie” in VAN ACKER, E. and VERBEKE, C. (eds.), Duiding Collectieve Schuldenregeling, Deel II, Larcier, Brussels, 2015, 1199-1243.

GELDHOF, W. and DERUYTTER, T., “Belgium” in G. PICTON-TURBERVILL (ed.), Global Legal Insights – Energy, 3e ed., 2014, Londen, Global Legal Group, 10-19.

DERUYTTER, T., Hoofdstukken X.10-X.15 over “Hernieuwbare Energie” en “Energie-efficiëntie” in De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2014, 369-388.

DERUYTTER, T. and GELDHOF, W., “Legal issues concerning the decentralised energy production investment climate: subsidies, tariffs and priority access and dispatch”, in DELVAUX, B., HUNT, M. and TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, 4e editie,  Antwerp , Intersentia, 2014, 165-188.

DERUYTTER, T. and VANDENDRIESSCHE, F., “State regulation of supply prices for electricity and gas – The Federutility Case” in ROGGENKAMP, M. and WOOLLEY, O. (eds.), European Energy Law Report IX,  Antwerp , Intersentia, 2012, 23-44.

GELDHOF, W. and DERUYTTER, T., “Recent developments in the Belgian energy market” and “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. and GOLDBERG, s. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2012, Herbert Smith, 2012, 43-54.

DERUYTTER, T., GELDHOF, W. and VANDENDRIESSCHE, F., “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets” in DELVAUX, B., HUNT, M. and TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, Vol. 3,  Antwerp , Intersentia, 2012, 63-95.

GELDHOF, W., DERUYTTER, T. and HUNT, M., “Take or pay clauses under Belgian law”, Energy Exchange 2011, issue 40, 21-24.

DERUYTTER, T., “Europees Hof van Justitie aanvaardt maximumprijzen voor gas als openbaredienstverplichting... en bepaalt strikte voorwaarden”, noot onder HvJ 20 april 2010, nr. C-265/08, MER 2011, vol.  1, 27-34.

GELDHOF, W. and DERUYTTER, T., “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. and GOLDBERG, S. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2011, Herbert Smith 2011, p. 42-50.

DERUYTTER, T., “Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tegen de nucleaire repartitiebijdrage”, noot onder GwH 30 maart 2010, nr. 32/2010, MER 2010, 141-147.

GELDHOF, W. and DERUYTTER, T., “The Copenhagen Accord and the Clean Development Mechanism. An assessment of the legality of CDM projects and demand for CERs after 2012 in the light of the Copenhagen Accord”, RDAI, 2010, 467-484.

DERUYTTER, T., “Klimaatvluchtelingen: doelloos op zoek naar erkenning. Onderzoek naar nieuw internationaal wetgevend initiatief”, TMR 2010, vol.  2, 203-224.

Publicaties Cedric Degreef

DEGREEF, C. and CLAEYS, P., “Elektriciteit” in VANDENDRIESSCHE, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020,  Antwerp , Intersentia, 2020, 75-243.

DEGREEF, C., “Warmte”, in VANDENDRIESSCHE, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020,  Antwerp , Intersentia, 2020, 311-328.

DEGREEF, C., “Gassen”, in F. VANDENDRIESSCHE (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020,  Antwerp , Intersentia, 2020, 245-276.

DEGREEF, C., “Energie – Elektriciteit – Distributie – Tarieven – Terugdraaiende teller – Capaciteitstarief”, MER 2018, vol.  1, 19-24.

DEGREEF, C., “De regulator als meester van de tarieven”, MER 2018, 22-24.

GELDHOF, W., and DEGREEF, C., “Nutsvoorzieningen”, Wet en duiding, bouwrecht, Larcier, 2015, 720-807.

DEGREEF, C. and DERUYTTER, “Energie”, Wet en duiding, collectieve schuldenregeling, Larcier 2015, 1201-1243.

DEGREEF, C. and GELDHOF, W., “Offshore energy and the Belgian legal framework: All at sea?, TRNI 2015, vol.  1, 56-72.

DEGREEF, C. and GELDHOF, W., “De Essent-zaak: Nationale groenestroomcertificatenpremies kunnen blijven bestaan – voorlopig toch”, MER 2015, vol.  1, 50-62.

GELDHOF, W., DEGREEF, C. and DERUYTTER, T., “Global legal insights – Belgium” in Global Legal Insights Energy, Londen, Global Legal, Group, 2014, 10-19.

GELDHOF, W. and DEGREEF, C., “Nettarieven voor elektriciteit en gas: beginselen en rechtskader”, TRNI 2014, vol.  2, 156-172.

DE SOMER, S. and DEGREEF, C.,”Accountability van sectorregulatoren: een juridisch perspectief”, TvW 2014, 13-21.

GELDHOF, W. and DEGREEF, C., “Energy Law in Belgium” in NEWBERY, M. en GOLDBERG, S. (eds.), The European Energy Handbook 2014, Herbert Smith, 2014, 51-62.

DEGREEF, C. and GELDHOF, W., “De aanleg van natuurcompensaties door derden middels een privaatrechtelijke erfdienstbaarheid.”, MER 2013, nr. 1, 15-23.

DEGREEF, C. and DE SOMER, S., “Accountability van de federale en de Vlaamse Energieregulator of toezicht op de toezichthouders na het derde energiepakket.”, MER 2013, nr. 2, 77-99.

GELDHOF, W., VANDENDRIESSCHE, F. and DEGREEF, C., "Dutch “Prijsregulering in de Belgische gas-, elektriciteits- en warmtesector”, SEW 2013, 261-277.

Publicaties Pieterjan Claeys

VANDENDRIESSCHE, F. and CLAEYS, P., “Prijsregulering in de energiesector: overzicht en actuele ontwikkelingen”, Rechtskundig Weekblad 2020, nr. 7, 243-266.

DEGREEF, C. and CLAEYS, P., “Elektriciteit” in VANDENDRIESSCHE, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020,  Antwerp , Intersentia, 2020, 75-243.

VANDENDRIESSCHE, F. and CLAEYS, P., “Target setting' in het Europese energie- en klimaatbeleid: het 'Clean Energy Package”, TMR 2019, vol.  3, 262-283.

CLAEYS. P., “Interfererende windenergieprojecten: cumulatieve effecten en winddiefstal, MER 2018, vol.  1, 3-18.

Publicaties Ludo Veuchelen (voormalig lid)

VEUCHELEN, L., “De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen naar Belgisch recht”, in FAURE, L. (ed.), Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico,  Antwerp , MAKLU, 1993, 37-64.

VEUCHELEN, L. “The justification and the optimization principle in international nuclear law: theory and practice”, in L.J. WINTGENS (ed.), The theory and practice of legislation, New York, Routledge, 2010, 368 p.

VEUCHELEN, L. and LIERMAN, S., “The optimisation approach of ALARA in nuclear practice: an early application of the Precautionary Principle. Scientific uncertainty versus legal uncertainty”, Water Science and Technology 2005, vol.  52/6, 81-86.

LIERMAN, S. and VEUCHELEN, L., "The Optimization Approach of ALARA in Nuclear Practice: an Early Application of the Precautionary Principle? Scientific Uncertainty versus Legal Uncertainty and its role in Tort Law", European Environmental Law Review, 2006, vol.  15/4, 98-107.

Publicaties Wouter Geldhof (voormalig lid)

GELDHOF, W., VANDENDRIESSCHE, F. and DEGREEF, C., “Prijsregulering in de Belgische gas-, elektriciteits- en warmtesector, SEW, 2013, p. 261-277.

VANDENDRIESSCHE, F., GELDHOF, W. and CARTON, A., “De aard van de rechtsverhoudingen in nutssectoren: reglementair of contractueel?”, in CLAEYS, I., STEENNOT, R. and TISON, M. (eds.), XXXVIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten,  Mechelen, Kluwer, 2011, 189-235.

DERUYTTER, T., GELDHOF, W. and VANDENDRIESSCHE, F., “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets”, in DELVAUX, B., HUNT, M. and TALUS, K. (eds.), EU energy law and policy issues, third edition, Antwerp, Intersentia, 2011, 63-95.

VANDENDRIESSCHE, F. and GELDHOF, W., Belgian Business Law Dictionary Energy.

GELDHOF, W. and VANDENDRIESSCHE, F., “Private distributienetten, hoe zit dat nu juridisch ?”, Energy Mag, 2008, vol.  9, 21.

GELDHOF, W. and VANDENDRIESSCHE, F., “European Electricity and Gas Market liberalization”, Euroconfidentiel, 2008, 24.

GELDHOF, W. and DERUYTTER, T., “Belgium” in G. PICTON-TURBERVILL (ed.), Global Legal Insights – Energy, 3e ed., 2014, Londen, Global Legal Group, 10-19.

DERUYTTER, T. and GELDHOF, W., “Legal issues concerning the decentralised energy production investment climate: subsidies, tariffs and priority access and dispatch”, in DELVAUX, B., HUNT, M. and TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, 4e editie,  Antwerp , Intersentia, 2014, 165-188.

GELDHOF, W. and DERUYTTER, T., “Recent developments in the Belgian energy market” and “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. and GOLDBERG, s. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2012, Herbert Smith, 2012, 43-54.

DERUYTTER, T., GELDHOF, W. and VANDENDRIESSCHE, F., “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets” in DELVAUX, B., HUNT, M. and TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, Vol. 3,  Antwerp , Intersentia, 2012, 63-95.

GELDHOF, W., DERUYTTER, T. and HUNT, M., “Take or pay clauses under Belgian law”, Energy Exchange 2011, issue 40, 21-24.

GELDHOF, W. and DERUYTTER, T., “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. en GOLDBERG, S. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2011, Herbert Smith 2011, p. 42-50.

GELDHOF, W. and DERUYTTER, T., “The Copenhagen Accord and the Clean Development Mechanism. An assessment of the legality of CDM projects and demand for CERs after 2012 in the light of the Copenhagen Accord”, RDAI, 2010, 467-484.

GELDHOF, W., and DEGREEF, C., “Nutsvoorzieningen”, Wet en duiding, bouwrecht, Larcier, 2015, 720-807

DEGREEF, C. and GELDHOF, W., “Offshore energy and the Belgian legal framework: All at sea?, TRNI 2015, vol.  1, 56-72.

DEGREEF, C. and GELDHOF, W., “De Essent-zaak: Nationale groenestroomcertificatenpremies kunnen blijven bestaan – voorlopig toch”, MER 2015, vol.  1, 50-62.

GELDHOF, W., DEGREEF, C. and DERUYTTER, T., “Global legal insights – Belgium” in Global Legal Insights Energy, Londen, Global Legal, Group, 2014, 10-19.

GELDHOF, W. and DEGREEF, C., “Nettarieven voor elektriciteit en gas: beginselen en rechtskader”, TRNI 2014, vol.  2, 156-172.

GELDHOF, W. and DEGREEF, C., “Energy Law in Belgium” in NEWBERY, M. en GOLDBERG, S. (eds.), The European Energy Handbook 2014, Herbert Smith, 2014, 51-62.

DEGREEF, C. and GELDHOF, W., “De aanleg van natuurcompensaties door derden middels een privaatrechtelijke erfdienstbaarheid.”, MER 2013, nr. 1, 15-23.

GELDHOF, W., VANDENDRIESSCHE, F. and DEGREEF, C., "Dutch “Prijsregulering in de Belgische gas-, elektriciteits- en warmtesector”, SEW 2013, 261-277.

Scientific Services

Regarding the many questions about Energy Law, policy workers are confronted with, there is an evidence of big need at support at scientific level. The Centre offers its expertise in these cases.