Research Activities

Publications

Doctoraal research

Congresses & Information Days

Scientific Services

Publications

The research in the unit Energy Law is wrtitten down in books and articles, lemma and congress reports by researchers and former researchers.

 

Publications Wouter Geldhof

 •  W. GELDHOF, “In pari causa, een waardevol adagium”, T.B.B.R. 2001, 514-528;
 • W. GELDHOF, “Eén portie popcorn per dag kun je niet leasen”, Juristenkrant 2001, afl. 38, 4-5;
 • W. GELDHOF, “Exoneratie moet precies zijn, of ze werkt niet”, Juristenkrant 2001, afl. 33, 4;
 • W. GELDHOF, “Een geesteszieke huurder en aansprakelijkheid voor brand”, Juristenkrant 2001, afl. 26, 4;
 • W. GELDHOF, “Kleinkind opvoeden kan schadevergoeding opleveren”, Juristenkrant 2001, afl. 40, 1 en 5;
 • B. CLAESSENS en W. GELDHOF, “Advocatenhonoraria vergoedbare schade?”, N.J.W. 2002, 342-346;
 • W. GELDHOF, “Zwembadexploitant heeft geen resultaatsverplichting ongevallen te voorkomen”, Juristenkrant 2002, afl. 51, 8-9;
 • W. GELDHOF, “Bob heeft zware juridische kater”, Juristenkrant 2002, afl. 49, 1 en 11;
 • H. BOCKEN en W. GELDHOF, “De aansprakelijkheid van de Gemeenschap en de Staten op grond van communautaire en internationale rechtsregelen”, in, De invloed van het Europees Recht op het Belgisch Recht,  XXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2001-2002, Antwerpen, Kluwer, 2003, 763-821;
 • W. GELDHOF, “Hof van Beroep tackelt doelman”, Juristenkrant 2003, afl. 62, 1 en 16;
 • W. GELDHOF, “Opgelichte bank haalt opgelucht adem”, Juristenkrant 2003, afl. 61, 1;
 • W. GELDHOF en M. TISON, “U zal uw facturen op tijd betalen. Nieuwe wetgeving rond de betalingsachterstand”, in Ignace Claeys (ed.) Contractenrecht in beweging, Mechelen, Kluwer, 2004, 73-113;
 • W. GELDHOF en V. VAN HOUTTE, “Actual issues of the liberalisation of the Belgian electricity market”, European Electricity Review 2004 (Herbert Smith), 11-13;
 • W. GELDHOF en D. HOMMEZ, “Handel in schone en vuile lucht: groene stroom certificaten en verhandelbare emissierechten vanuit kikvorsperspectief”, T.B.H. 2004, 823-838;
 • W. GELDHOF, “Lotto speel je nooit/best alleen”, Juristenkrant 2004, afl. 83, 6;
 • W. GELDHOF, “Het aansprakelijkheidsrecht en de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van technische en juridische raadslieden: Klokkenluider of oplossing?”, T.B.O. 2005, 82-93;
 • W. GELDHOF en S. TORMANS, “Te trage liberalisering van de Brusselse energiemarkten?”, M.E.R. 2005, 292-295;
 • W. GELDHOF, “Afdeling III – Contracteren tussen afwezigen”, in E. Dirix en A. Van Oevelen (eds.) Praktische Commentaar op het Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl.;
 • W. GELDHOF, “Afdeling IV – Voorcontracten en voorbereidende contracten”, in E. Dirix en A. Van Oevelen (eds.) Praktische Commentaar op het Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl.;
 • W. GELDHOF, “Afdeling V – Toetredingscontracten en Algemene voorwaarden”, in E. Dirix en A. Van Oevelen (eds.) Praktische Commentaar op het Verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, losbl.;
 • W. GELDHOF, “Een rol voor het aansprakelijkheidsrecht inzake doorwerking van internationale rechtsregelen?”, in J. Wouters en D. Van den Eeckhoutte (eds.) De doorwerking van het internationaal recht in de Belgische rechtsorde. Recente ontwikkelingen in een rechtstakoverschrijdend perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2006, 193-207;
 • V. VAN HOUTTE, W. GELDHOF en S. TORMANS, “Droit de l’énergie belge” in L. Marlière (ed.) Les 25 marchés émergents du droit, Brussel, Bruylant, 2006, 61-130;
 • W. GELDHOF, “Investeerders in windenergie op zee krijgen steun van Arbitragehof”, Juristenkrant 2006, afl. 140, 7;
 • W. GELDHOF, “Distributienetbeheerder aansprakelijk voor schade door te hoge spanning”, Juristenkrant 2006, afl. 132, 1 en 5;
 • W. GELDHOF en S. TORMANS, “Recente ontwikkelingen op het kruispunt van het bouw- en energierecht in Vlaanderen”, in K. Deketelaere en A. Verbeke (eds.) Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Brugge, Die Keure, Antwerpen, Intersentia, 2007, 1-34;
 • W. GELDHOF en F. VANDENDRIESSCHE, “Private distributienetten, hoe zit dat nu juridisch ?”, Energy Mag, 2008, afl. 9, 21; 
 • W. GELDHOF en S. TORMANS, “Case - C439/06 ECJ leaves limited scope for exemptions from third party access for so-called operational networks”, EEELR 2008, 256-259;
 • W. GELDHOF en M. SOMERS, “Vervanging en indeplaatsstelling van de in gebreke blijvende  schuldenaar - artikelen 1143 - 1144 B.W. en artikel 20 § 6 AAV als uitdrukking van een gemeen recht van contractenrechtelijke eigenrichting?”, T.B.O. 2008, 138 - 147;
 • W. GELDHOF en M. SOMERS, “De buitengerechtelijke vervanging van de schuldenaar vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Handelskoop en aanneming zetten de toon”, T.P.R. 2008, 511-553;
 • W. GELDHOF en F. VANDENDRIESSCHE, “European Electricity and Gas market Liberalisation. Background, Status, Developments”, in EU Energy Law and Policy Issues. The Energy Law Research Forum Collection B. Delvaux, K. Talus, M. Hunt (eds.), 2008, 33 - 55;
 • W. GELDHOF, “Nutsvoorzieningen (kabels en leidingen)”, in Stijn Verbist (ed.) Wet en Duiding Bouwrecht, Brussel, Larcier, 2009, 373-420;
 • F. CANFYN, S. DE GHELDERE, W. GELDHOF, R. NAUWELAERTS, Groenvastgoed, Herentals, Mijnwetboek, 2009, 350;
 • B. MÜLLER, W. GELDHOF, T. RUYS, “Unilateral Declarations: the missing link in the Bali Action Plan”, European Capacity Building Initiative, www.EuroCapacity.org, www.OxfordClimatePolicy.org, www.ggs.kuleuven.be, www.ugent.be/re/publiekrecht/nl/instituten/milieu-energierecht, May 2010;
 • W. GELDHOF and H. DELAHAIJE, “Nuclear energy in Belgium: To phase out or not to phase out, that is the question”, Nuclear energy, Herbert Smith, 2010, 24-26;
 • W. GELDHOF and T. DERUYTTER, “The Copenhagen Accord and the Clean Development Mechanism. An assessment of the legality of CDM-projects and demand for CERs after 2012 in the light of the Copenhagen Accord”, RDAI 2010, 467-484;
 • W. GELDHOF, “De strijd tegen de klimaatopwarming exclusief voor slimmerikken?”, MER 2011, editoriaal nummer mei-juni 2011;
 • W. GELDHOF, DERUYTTER, T. en HUNT, M., “Take or pay clauses under Belgian law”,  Energy Exchange 2011, issue 40, 21-24;
 • T. DERUYTTER, W. GELDHOF, and F. VANDENDRIESSCHE, “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets”, in EU Energy Law and Policy Issues. The Energy Law Research Forum Collection, third edition, B. Delvaux, K. Talus, M. Hunt (eds.), 2011, 63-95;
 • A. CARTON, W. GELDHOF en F. VANDENDRIESSCHE, “De aard van de rechtsverhoudingen in nutssectoren: reglementair of contractueel?“, in, XXXVIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten I. Claeys, R Steennot en M. Tison (eds.), Mechelen, Kluwer, 2011, 189-235;
 • M. HENDERIKX en W. GELDHOF, “De Duitse Nucleaire heffing onder vuur”, noot onder Finanzgericht Hamburg 16 september 2011, 4 V 133/11, MER 2012, 50-59;
 • M. HUNT, M. BELMESSIERI en W. GELDHOF, “La Directive 2009/28/CE et le mécanisme de certification des installateurs de technologies de production d’énergie à partir de sources renouvelables : Analyse, implications et commentaires”, CDPK 2012, 562 – 576;
 • C. DEGREEF en W. GELDHOF, “Natuurcompensaties en erfdienstbaarheden: waarom geen positieve plichten op het lijdende erf?”, MER 2013, 15-23;
 • W. GELDHOF en M. HOEBEECK, “De Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties”, in R. STEENNOT, J. STUYCK, E. WYMEERSCH, en H. VANHEES (eds.), Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaren, Mechelen, Kluwer, losbl., afl 62 (8 februari 2013), XI. Bestrijding Betalingsachterstand bij handelstransacties, 169 – 215;
 • W. GELDHOF, F. VANDENDRIESSCHE en C. DEGREEF, “Prijsregulering in de Belgische gas-, elektriciteits- en warmtesector”, SEW 2013, 261-277;
 • T. DERUYTTER en W. GELDHOF, “Legal issues concerning the decentralised energy production investment climate: subsidies, tariffs and priority access and dispatch”, in EU Energy Law and Policy Issues. The Energy Law Research Forum Collection, fourth edition, B. Delvaux, K. Talus, M. Hunt (eds.) 2013, 165-188;
 • C. DEGREEF, W. GELDHOF en M. HUNT, “Opening access to nuclear facilities”, in EU Energy Law and Policy Issues. The Energy Law Research Forum Collection, fourth edition, B. Delvaux, K. Talus, M. Hunt (eds.) 2013, 111-142;
 • W. GELDHOF, “Hart en hout vasthouden” - editorial, MER 2013, 226;
 • B. DELVAUX en W. GELDHOF, “Openbare gasdistributie op een gesloten distributienet - het land van Magritte?” – noot onder GH nr. 98/2013, 9 juli 2013, MER 2014, 143-144;
 • C. DEGREEF en W. GELDHOF, “Nettarieven voor elektriciteit en gas: beginselen en rechtskader / Les tarifs de réseau pour l’électricité et le gaz naturel : principes et cadre légal”, TRNI-RDIR 2014, 156-172;
 • W. GELDHOF, “Afschakelplan of black-out - en wat met de aansprakelijkheid?”, R.W. 2014-2015, 402;
 • C. DEGREEF en W. GELDHOF, “Offshore energy and the Belgian legal framework: all at sea?”, TRNI-RDIR 2015, 56-72;
 • C. DEGREEF en W. GELDHOF, “De Essent-zaak: nationale groene stroomcertificatenregimes kunnen blijven bestaan - voorlopig toch”, noot onder HvJ C 204/12 tot C208/12, Essent Belgium / VREG, MER 2015, 58-62.
 • W. GELDHOF, DEGREEF, C. en DERUYTTER, T., “Belgium” in G. PICTON-TURBERVILL (ed.), Global Legal Insights - Energy, 3e ed., 2014, Londen, Global Legal Group, 10-19.
 • W. GELDHOF en C. DEGREEF, “Nutsvoorzieningen”, in Indra Arteschene, Nick Portugaels (eds.) Duiding Bouwrecht (tweede editie), Brussel, Larcier, 2015, 1259-1358;
 • W. GELDHOF, “Waar is dat energiepact?”, MER 2016, editoriaal nummer maart – april;
 • W. GELDHOF en J. DIEPART, « La répartition des coûts du réseau: la bataille judiciaire continue. Verdeling van de netwerkkosten: juridische strijd duurt voort », TRNI-RDIR 2016, 96-104;
 • W. GELDHOF en M. MASELIS, “Energieprestatiecontracten”, Not fisc. M. 2016, 334-344;
 • C. DEGREEF en W. GELDHOF,  “Elektriciteit” in Energierecht in België en Vlaanderen Frederik Vandendriessche (ed.), Larcier 2017, 71-181;
 • C. DEGREEF en W. GELDHOF,  “Gas” in Energierecht in België en Vlaanderen Frederik Vandendriessche (ed.), Larcier 2017, 182-204;
 • C. DEGREEF en W. GELDHOF,  “Warmte” in Energierecht in België en Vlaanderen Frederik Vandendriessche (ed.), Larcier 2017, 237-251;
 • W. GELDHOF en J. DIEPART, “Les conditions générales de fourniture d’énergie aux consommateurs”, TRNI-RDIR 2016, 311-325;
 • W. GELDHOF en M. MASELIS, “Force Majeure and hardship in the energy sector”, TRNI-RDIR, 2017, 24-46.

 

Seminars Wouter Geldhof

 •  De invloed van het Europees recht op het Belgisch Recht, “De aansprakelijkheid van de Gemeenschap en de Staten op grond van communautaire en internationale rechtsregelen”, February-March 2001, Antwerp-Ghent;
 • Doorwerking van internationale rechtsregelen, “Een rol voor het aansprakelijkheidsrecht inzake doorwerking van internationale rechtsregelen”, June 2003, Leuven;
 • Actualia verbintenissenrecht, “U zal uw facturen op tijd betalen. Nieuwe wetgeving rond de betalingsachterstand”, 4 December 2003, Ghent;
 • Overheidsopdrachten voor de aankoop van energie, “Het veiligstellen van overheidsopdrachten voor de aankoop van elektriciteit”, 28 June 2005, Brussels;
 • Recente rechtspraak milieurecht, “Energierecht – Topics”, Argus, 18 January 2007, Antwerp;
 • Energie en Milieu, “Europese volksraadpleging”, Koning Boudewijnstichting, 24 February 2007, Brussels;
 • Voorstelling Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, “Recente ontwikkelingen op het kruispunt van het bouw- en energierecht in Vlaanderen”, Centrum voor Bouwrecht KULeuven, 4 October 2007, Leuven;
 • Studie-avond contractenrecht, “Vervanging van de schuldenaar”, Gandaius-TPR, 23 October 2008
 • Energy Forum, “Enjeux juridiques dans les partenariats industriels en production décentralisé”, Energy Mag, 13 November 2008, Brussels;
 • Energy Forum, “Juridische aspecten van energie performantiecontracten”, Energy Mag, 14 November 2008, Brussels;
 • Energy Forum, “Juridische toolbox voor CO2 neutrale bedrijventerreinen”, Energy Mag, 16 November 2009, Brussels;
 • Energy Forum, “Let the sun finance your project - lessons learned from the project financing of PV rooftop projects”, 17 November 2009, Brussels;
 • Energie in Ziekenhuizen, “Energieprestatiecontracten”, Confocus, 3 maart 2010, Berchem;
 • Energiek naar de toekomst kijken, Actuele ontwikkelingen in het energierecht, VMC, Berchem;
 • ECBI seminar on (i) The legal form of an outcome of the twin-track negotiations and (ii) UNFCCC Process post Copenhagen, “Unilateral Declarations: The Missing Legal Link in the Bali Action Plan”, ECBI, 6 June 2010, Bonn;
 • Het Milieurisico in de balans, “Juridische kwalificatie van emissierechten en groenestroomcertificaten”, Confocus, 23 september 2010, Edegem;
 • Energy Forum, “Energy Performance Contracts in public buildings - the Fedesco standard contract terms”, Energy Mag, 16 November 2010, Brussels;
 • Duurzaam Bouwen, “Contractenrechtelijke aandachtspunten voor energiedeskundigen”, OVED, 17 November 2010, Affligem;
 • A new energy policy for Europe, “The Internal Gas and Electricity Market”, EIPA, 31 January - 1 February 2011, Maastricht;
 • XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten, “De verhoudingen tussen de bij de nutsdiensten betrokken partijen (met focus op de elektriciteitsdistributienetbeheerders)”, 24-28 February 2011, Ghent - Antwerp;
 • Overheidsopdrachten voor de aankoop van energie, “Uitvoering en opvolging van het aankoopcontract van energie”, IFE, 6 april 2011, Antwerp;
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ), “ESCO en EPC-contracten”, May 2011, Brussels, Antwerp and Ghent;
 • Opleidingscyclus milieucoördinatoren (Confocus), “Recente ontwikkelingen in energierecht”, Lummen, 16 June 2011;
 • European Student Think Tank Strategy Group Meeting, “Energy Security in Europe”, Amsterdam, 19 June 2011;
 • Energiemanagement: inzicht in de energiehuishouding tot efficiënte energiebesparing, “Vlaamse en Belgische Energiewetgeving”, Hasselt, 30 August 2012;
 • Onze Omgeving 2012, “Klimaat en Energierecht - Case study onshore wind”, VVOR, Gent, 6 November 2012;
 • Energy transitions: regulation of energy markets at national, European and international levels, “Issue spotting on opening access to nuclear facilities”, ELRF and University of Eastern Finland, Joensuu, 5 March 2013;
 • Start2Build, “Contractenrechtelijke aandachtspunten voor energiedeskundigen”, OVED, Kuurne - Edegem, February-March 2013;
 • Milieucyclus - Energie, “Overzicht juridisch kader energierecht”, Confocus, 18 April 2013 and 30 May 2013, Berchem - Hasselt;
 • VVSG Studiedag Energieprestatiecontracten, “Juridische aspecten van energieprestatiecontracten”, 16 May 2013, Ostend;
 • Smart Grids School, “Juridisch kader gesloten industriële netten”, Voka, 9 October 2013, Brussels;
 • Smart Grids and Demand Side Management, “Onderbreekbaarheidscontracten”, Siemens, 7 November 2013, Huizingen;
 • Onze Omgeving 2013, “Klimaat en Energierecht - Case study onshore wind”, VVOR, Gent, 12 November 2013;
 • Energiedelen juridisch, “Contractuele aspecten energiedelen”, Energyville, 13 November 2013;
 • Wijzigingen energiesector, “Regionalisatie van tarief: wat zijn de impacten op uw bedrijf?”, IFE, 22 May 2014;
 • Wijzigingen energiesector, “Het Plan Wathelet, een oplossing tegen de blackout?”, IFE, 22 May 2014;
 • Offshore energie: Juridische analyse van contracten, risico’s en mogelijkheden, “Het nieuwe financieringsmechanisme voor offshore energieproductie en -opslag”, UGent Maritiem Instituut, 28 May 2014;
 • Prijsregulering in de netwerkindustrieën. Tussen regelgeving en concurrentie, « Nettarieven voor elektriciteit en gas: beginselen en rechtskader / Les tarifs de réseau pour l’électricité et le gaz naturel : principes et cadre légal » RDIR-TRNI, 18 June 2014, Brussels;
 • Lerend Netwerk, Vito WG3, Aandachtspunten en tips bij het juridisch vormgeven van EPC projecten, Brussels, 29 juni 2015;
 • REFF, Moderator panel discussion “The European Commission’s plans for the future of Europe’s renewable energy infrastructure”, Amsterdam, 8 September 2015;
 • VIB seminar – een lagere energiefactuur voor uw bedrijf, “Over Junckeriaanse Algebra, Marghemiaanse verlengingen en de Turtel-boom, Recente ontwikkelingen in Europees, federaal en Vlaams Energierecht”, Vilvoorde, 6 October 2015;
 • Warmtenetwerk Vlaanderen Congres 2015 Bouwen aan warmtenetten in Vlaanderen, “Juridische uitdagingen voor regulering van warmte”, Roeselare, 27 October 2015;
 • Florence School of Regulation – Energy law and policy workshop, Chair session on Network Codes – Implementation and enforcement, Firenze, 30 October 2015;
 • PXL Hasselt, Postgraduaat Energy Efficiency Services, “Wettelijk en contractueel kader van energieëfficiëntie”, Hasselt, 17 November 2015;
 • UGent, Masteropleiding rechten, gastcollege “case study renewable energy”, Gent, 12 May 2016;
 • VEB, studiedag EPC, “EPC – Clusteren van projecten”, Mechelen, 31 May 2016;
 • PXL Hasselt, Postgraduaat Energy Efficiency Services, “Wettelijk en contractueel kader van energieëfficiëntie”, Hasselt, 27 October 2016;
 • Greentech Brussel studiedag Brussel gaat voor CO2-neutraliteit: oplossingen om de energierevolutie te versnellen, “Juridische aspecten van decentrale energieopwekking en –opslag en andere flexibiliteitsmechanismen”, Brussel 19 januari 2017.

 

Publications Thomas Deruytter

 • DERUYTTER, T., Renewable Energy and Energy Efficiency, in Vandendriessche, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen (Energy law in Belgium and Flanders), Gent, Larcier, 2017.
 • DERUYTTER, T. and JOST, J.-A., “Klein, maar fijn: enkel grote groenestroomproductie-installaties belast” (“Small but beautiful: only large green power production installations taxed”), note under Constitutional Court 10 July 2014, no. 104/2014 and Constitutional Court 20 February 2014, no. 30/2014, MER 2015, pp. 139-153.
 • DEGREEF, C. and DERUYTTER, T., “Energy” in VAN ACKER, E. and VERBEKE, C. (eds.), Duiding – Collectieve schuldenregeling, Deel II, Larcier, Brussels, 2015, pp. 1199-1243.
 • GELDHOF, W., DEGREEF, C. and DERUYTTER, T., “Belgium” in G. PICTON-TURBERVILL (ed.), Global Legal Insights – Energy, 3rd Ed., 2014, London, Global Legal Group, 10-19.
 • DERUYTTER, T., Chapters X.10-X.15 on “Hernieuwbare Energie” and “Energie-efficiëntie” (Renewable Energy and Energy Efficiency) in De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest (European environmental law and its implementation in the Flemish Region), Mechelen, Kluwer, 2014, pp. 369-388.
 • DERUYTTER, T. and GELDHOF, W., “Legal issues concerning the decentralised energy production investment climate: subsidies, tariffs and priority access and dispatch”, in DELVAUX, B., HUNT, M. and TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, Vol.4, Antwerp, Intersentia, 2014, pp. 165-188.
 • GELDHOF, W., DERUYTTER, T. and DEGREEF, C., “Recent developments in the Belgian energy market” and “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. and GOLDBERG, s. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2013, Herbert Smith, 2013, pp. 37-46.
 • DERUYTTER, T. and VANDENDRIESSCHE, F., “State regulation of supply prices for electricity and gas – The Federutility Case” in ROGGENKAMP, M. and WOOLLEY, O. (eds.), European Energy Law Report IX, Antwerp, Intersentia, 2012, pp. 23-44.
 • GELDHOF, W. and DERUYTTER, T., “Recent developments in the Belgian energy market” and “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. and GOLDBERG, s. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2012, Herbert Smith, 2012, pp. 43-54.
 • DERUYTTER, T., GELDHOF W., and VANDENDRIESSCHE F., “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets”, in DELVAUX, B., HUNT, M. and TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, Vol.3, Antwerp, Intersentia, 2012, pp. 63-95.
 • GELDHOF, W., DERUYTTER, T. and HUNT, M., “Take or pay clauses under Belgian law”, Energy Exchange 2011, issue no. 40, pp. 21-24.
 • DERUYTTER, T., “Europees Hof van Justitie aanvaardt maximumprijzen voor gas als openbaredienstverplichting... en bepaalt strikte voorwaarden”, note under ECJ 20 April 2010, C-265/08, MER 2011, pp. 27-34.
 • GELDHOF, W. and DERUYTTER, T., “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. and GOLDBERG, S. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2011, Herbert Smith, 2011, pp. 42-50.
 • GELDHOF W. and DERUYTTER T., “The Copenhagen Accord and the Clean Development Mechanism. An assessment of the legality of CDM projects and demand for CERs after 2012 in the light of the Copenhagen Accord”, RDAI, 2010, pp. 467-484.
 • DERUYTTER, T., “Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tegen de nucleaire repartitiebijdrage”, note under Constitutional Court 30 March 2010, No. 32/2010, MER 2010, pp. 141-147.
 • DERUYTTER, T., “Climate refugees: aimlessly in search of recognition. Research for a new international legislative initiative” (“Klimaatvluchtelingen: doelloos op zoek naar erkenning. Onderzoek naar nieuw internationaal wetgevend initiatief”), TMR 2010, pp. 203-224. (English translated version available).

 

seminars attended as lecturer

 • Annual guest lecture on energy efficiency in the course energy law, Ghent University, 2015 - …
 • Stibbe client seminar on Energies for Smart Cities, “Sustainable Mobility”, 23 April 2015.
 • Hogeschool PXL Hasselt, postgraduaat Energy Efficiency Services, “Contractual and regulatory legal framework of Energy Efficiency”, 18 December 2014.
 • Energy Transitions international conference at the UEF Law School in Joensuu, Finland, presentation on “The investment climate for decentralized energy production: subsidies, tariffs and priority access and dispatch”, 3 and 4 March 2014.
 • Conferences of OVED, the Consultation platform for Energy experts (Overlegplatform voor Energiedeskundigen) on contract law and standard contracts for services regarding Energy Performance Certificates (EPC) and Energy Performance of Buildings (EPB), 26 February, 5 March and 11 June 2013.
 • Stibbe client seminar on the convergence within Belgium of regional renewable energy support schemes, “The new Flemish renewable energy support scheme”, 28 March 2013.
 • Confocus Conferences, “How to apply energy law to your company? Recent evolutions and Ins and outs of a renewable energy (onshore wind turbine) project”, 11 December 2012.

 

Publications Ludo Veuchelen

 • L. Veuchelen, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen naar Belgisch recht”, International Conference, De aansprakelijkheid voor het nucleair risico, Mol, 22 oktober 1993 (1993), chapter in “Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico”, Michael Faure (red.), MAKLU 1993, ISBN 90-6215-400 X (1993).
 • S. Lierman, L. Veuchelen, “Liability for the use of ionising radiation in a medical environment”, National Conference, Belgisch Genootschap voor nucleaire geneeskunde (2001).
 • L. Veuchelen, “The main challenges for the international nuclear law. Comments on the Report of Working Group 4: Nuclear Law and Radiation Protection - Stability and Trends Towards Simplification”, International conference, Nuclear Inter Jura 2003, Cape Town, 31st March 2003 (2003);
 • L. Veuchelen, “The Justification and the Optimisation Principle in International Nuclear Law: Theory and Practice”, International conference, XXI World Congress of the IVR (International Association for Legal and Social Philosophy), Lund, Sweden, August 12-18, 2003 (2003);
 • L. Veuchelen, “The Justification and the Optimisation Principle in International Nuclear Law: Theory and Practice”, Chapter in “The Theory and Practice of Legislation. Essays in Legisprudence”, Ashgate Publishing Company, Burlington, USA, 341-352, ISBN 0-7546-2461-7 (2005);
 •  L. Veuchelen, S. Lierman, “The optimisation approach of ALARA in nuclear practice: an early application of the Precautionary Principle. Scientific uncertainty versus legal uncertainty”, UPEM Conference, Kollekolle, Copenhagen, Denmark, June 7-9, 2004, chapter in “Uncertainty and Precaution in Environmental Management”, IWA Publishing 2005;
 • L.Veuchelen, "The justification and the optimization principle in international nuclear law: theory and practice", Atoms for Peace International Journal, Vol.1, 2005, p.84;
 • S. Lierman, L. Veuchelen, "The Optimization Approach of ALARA in Nuclear Practice: an Early Application of the Precautionary Principle? Scientific Uncertainty versus Legal Uncertainty and its role in Tort Law", European Environmental Law Review, April 2006, Volume 15, Number 4;
 • L. Veuchelen, T. Heldt, "The role of standardization and certification in the EU
 • Is there a mid-way between prescriptive regulation and self-regulation?", European Law Clinics 2012-2013, European Economic Law, KUL / HUB, 15 February 2013;
 • L. Veuchelen, T. Heldt, "Nuclear Energy Law and Environmental Law, Allies or enemies?", EELF Conference Groningen, 4-6 September 2013;
 • L. Veuchelen, T. Heldt, "Nuclear Energy Law. ALARA and BAT. A benchmarking exercise of EU safety and environmental law";
 • Free Collaborator/Research Associate at the University of Leuven, Faculty of Law, Economic Law;
 • Free Collaborator at the ERASMUS University Rotterdam, EDLE-RTN (EU Research Training Network Law&Economics);
 • Founder of the I-LIT Program, "Innovative Law for Immersive Technologies".
 • I-LIT confronts legal scholars with technology managers with the aim of increasing mutual understanding and gain better insight into the complexity of today's world, for which the law should procure a democratic and legitimate framing. Technology managers should understand that legal certainty and predictability for novel technologies are to be conditioned by societal and ethical rules and principles, while lawyers should understand the basics of novel technologies and how rules and principles match the technical and economic realities of today. I-LIT would be the legal lab where novel technologies meet the law to enhance better societal consensus.

Doctoral research

 • A. Sacid Örengül, European Energy Policy “20-20-20 Initiative”: Challenges, and Recommendations for Legal Changes and Improvements (since 2009 & in cooperation with Prof. Dr. F. Maes, promotor)

Congresses & Information Days

The members of this unit are regularly speakers at congresses and information days concerning Energy law:

 • 17 november 2009 : Energy Forum : “Let the sun finance your project – projectfinanciering van een PV zonne-energieproject (W. Geldhof)
 • 17 november 2009 : Energy Forum “Over passieve & energiezuinige scholen” (F. Vandendriessche)
 • 16 november 2009 : Energy Forum : « Juridische toolbox voor de ontwikkeling van CO2-neutrale bedrijventerreinen » (W. Geldhof)
 • 13 november 2008 : Energy Forum “Energierecht & PPS” (F. Vandendriessche)
 • 13 november 2008 : Energy Forum, “Juridische aspecten van energie performantiecontracten”, (Wouter Geldhof)
 • 13 november 2008 : Energy Forum, “Enjeux juridiques dans les partenariats industriels en production décentralisé”, (Wouter Geldhof)
 • 23 april 2008 : Congres Fedesco over ESCO-contracten, “Hoe ESCO-contracten gunnen ?” (F. Vandendriessche)
 • 28 juni 2005 : “Overheidsopdrachten voor de aankoop van energie - Het veiligstellen van overheidsopdrachten voor de aankoop van elektriciteit” (W. Geldhof)

Scientific Services

Regarding the many questions about Energy Law, policy workers are confronted with, there is an evidence of big need at support at scientific level. The Centre offers its expertise in these cases.