Vlaanderen en stikstof: niet alles kan overal. Over milieugebruiksruimte, vergunningverlening en ruimtelijke planning

Voor wie
Studenten , Medewerkers , Bedrijven
Wanneer
07-05-2021 van 13:00 tot 19:00
Waar
TBC - Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Yvan De Maeseneire
Contact
Yvan.demaeseneire@ugent.be
Website
http://www.omgevingsrecht.be

Deze studienamiddag wordt opgedragen aan prof. dr. Luc Lavrysen naar aanleiding van zijn emeritaat aan de Universiteit Gent. Het teveel aan stikstofdepositie in Europees beschermde natuurgebieden vormt een belangrijke beleidsuitdaging. Om een omgevingsvergunningenstop te vermijden, zal Vlaanderen, net als Nederland, nieuwe ontwikkelingsruimte moeten creëren. Stikstofreducties en natuurherstel lijken zich op te dringen.

Studienamiddag naar aanleiding van 15 jaar Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht 10 jaar Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid


Het teveel aan stikstofdepositie in Europees beschermde natuurgebieden vormt een belangrijke beleidsuitdaging. Om een omgevingsvergunningenstop te vermijden, zal Vlaanderen, net als Nederland, nieuwe ontwikkelingsruimte moeten creëren. Stikstofreducties en natuurherstel lijken zich op te dringen.

Hoever staat Vlaanderen met de Programmatische Aanpak Stikstof? Wat kunnen we leren van Nederland en Duitsland? Is een rol weggelegd voor de Benelux Unie? In de ‘Gezamenlijke Verklaring’ van de Vlaams-Nederlandse Top van 4 november 2020 erkennen Vlaanderen en Nederland alvast de noodzaak om de stikstof-uitdaging gemeenschappelijk aan te pakken. De komende twee jaar zullen Vlaanderen en Nederland werken aan ‘informatie- en kennisdeling over diverse aspecten van het stikstofbeleid, en mogelijk gezamenlijk onderzoek, het voeren van een structurele dialoog op de daartoe aangewezen (bestuurs)niveaus, om aanpak en beleid af te stemmen, nu en in de toekomst, zowel in het algemeen als in de grensregio’s in het bijzonder en een verkenning om vanuit een gezamenlijk belang samen het overleg aan te gaan met de Europese Commissie over een passende grensoverschrijdende aanpak van de stikstofopgave, in synergie met andere grote maatschappelijke en economische opgaven’. Tijdens de studienamiddag wordt nagegaan hoe één en ander verder vorm kan krijgen.

Deze studienamiddag wordt opgedragen aan prof. dr. Luc Lavrysen naar aanleiding van zijn emeritaat aan de Universiteit Gent.

Schrijf je in voor deze VVOR-inzichten op vrijdag 7 mei 2021.

Sprekers
Isabelle Larmuseau, VVOR
Wouter Lefebvre, VITO
Matthias Strubbe, LDR Advocaten
Ralph Frins, Radboud Universiteit Nijmegen
Chris Backes, Universiteit Utrecht
Stephane Verwilghen, Benelux Secretariaat-Generaal
Tycho Lam, Hekkelman Advocaten

Programma

  • 13u25    Welkom – Isabelle Larmuseau, VVOR
  • 13u30    Stikstofdepositie in Vlaanderen – Wouter Lefebvre, VITO
  • 14u00    Stikstofdepositie in de Vlaamse en Europese rechtspraak – Matthias Strubbe, LDR Advocaten in Omgevingsrecht
  • 14u45    Vlaamse Aanpak Stikstof – Vlaamse overheid
  • 15u30    Koffiepauze
  • 16u00    Is het einde van de Nederlandse stikstofimpasse al in zicht? – Ralph Frins, Radboud Universiteit Nijmegen
  • 16u30    Duitse grenswaarden, ‘Abschneidewerte’ en ‘Bagatellschwellen’: pakken de Duitsers het probleem slim en effectief aan of maken zij er een potje van? – Chris Backes, Universiteit Utrecht
  • 17u00    De Benelux Unie als vehikel voor grensoverschrijdende afspraken? – Stephane Verwilghen, Benelux Secretariaat-Generaal
  • 17u30    Verankering van milieugebruiksruimte in ruimtelijke en omgevingsplanning – Tycho Lam, Hekkelman Advocaten
  • 18u00    Hulde aan prof. dr. Luc Lavrysen – Isabelle Larmuseau, VVOR

De schriftelijke neerslag van de uiteenzettingen wordt opgenomen in een speciaal hieraan gewijd nummer van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid.

Praktisch
Ontvangst vanaf 13u00, we starten stipt om 13u25.
Gent - TBC

Prijs
Deelnemen als VVOR/VOM/VMx lid: € 100,00 (excl. btw)*
Deelnemen als niet-lid: € 150,00 (excl. btw)*