Ruben Wissing

Biografie

Ruben Wissing

Ruben Wissing is doctoraal onderzoeker bij de (opstartende) onderzoeksgroep Migratierecht aan de UGent.  Zijn onderzoek richt zich op vluchtelingenbescherming in Marokko en Turkije en de impact van het EU migratiebeleid.  Het onderzoek gebeurt onder de supervisie van zijn promotor Prof. dr. Ellen Desmet, docent Migratierecht, en is geclusterd met andere migratieonderzoek bij het interfacultaire centrum voor sociaal onderzoek van migratie en vluchtelingen (Centre for the Social Study of Migration and Refugees, CESSMIR).

Ruben heeft rechten gestudeerd in Leuven en Madrid (2004) en is ook bachelor in de wijsbegeerte.  Na drie jaar als advocaat gewerkt te hebben in het migratie- en asielrecht aan de balie van Antwerpen, ging hij aan de slag bij het toenmalige Vlaams Minderhedencentrum (het huidige Kruispunt Migratie-Integratie) en vervolgens gedurende meer dan zes jaar als jurist en beleidscoördinator bij het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV-CBAR).

Voorheen werkte hij als zelfstandig consultant, o.a. als nationale expert voor de Asylum Information Database (AIDA) van de European Council on Refugees and Exiles (ECRE) en bij het VN-agentschap voor de Vluchtelingen (UNHCR) op migratiedetentie.  In 2017 coördineerde hij de (start-up non-profit) organisatie NANSEN, in combinatie met de positie van praktijkassistent Migratierecht aan de UGent bij professor Desmet.