Artikel: Between Aspirations and Law: Protection Consciousness among Congolese Forced Migrants in Rabat (Ruben Wissing)

(23-05-2022)

De Refugee Survey Quarterly publiceerde de online versie van een artikel van Ruben Wissing, medewerker van de Migration Law Research Group en PhD onderzoeker, getiteld Between Aspirations and Law: Protection Consciousness among Congolese Forced Migrants in Rabat. Het artikel onderzoekt, op basis van veldwerk in Rabat, de aspiraties en het ‘beschermingsbewustzijn’ van Congolese gedwongen migranten, en komt tot de bevinding dat statelijk recht slechts een beperkte rol speelt in het bieden van bescherming, in vergelijking met andere sociale ordes.