Bijdrage van de clinic aan zaak voor het Italiaans Grondwettelijk Hof

(12-05-2022)

Legal clinic ondersteunt partner met het onderzoek bij interventie voor het Italiaanse Grondwettelijke Hof.

In 2021 kwam ECRE, het AIRE Centre en het ICJ tussenbeide in een zaak voor het Italiaanse Grondwettelijke Hof, met betrekking tot de criminalisering van humanitaire hulp. De studenten van de kliniek Mensenrechten en Migratierecht van de Universiteit Gent, Roel Stynen, Laura Pastor Rodriguez en Clémentine Leroy, met coach Birte Schorpion, hielpen met onderzoek tijdens de voorbereiding van de interventie.

Het Hof verklaarde de grondwettelijke onwettigheid van medeplichtigheid aan irreguliere immigratie voor zover het voorziet in de verzwaring van de straf tot 15 jaar gevangenis voor gedrag dat wordt verricht met behulp van internationale vervoersdiensten of vervalste documenten. Het Hof oordeelde dat de voorziene sanctie onverenigbaar was met het evenredigheidsbeginsel, zoals vermeld in de artikelen 27, leden 3 en 3, van de Italiaanse Grondwet.

Een hartelijke proficiat aan de studenten voor hun uitstekende werk, ECRE voor de aangename samenwerking en aan alle partners die betrokken ware bij deze interventie, hetgeen leidde tot dit belangrijke arrest!

Meer informatie kan je hier terugvinden: ELENA Weekly Legal Update - 18 March 2022 (mailchi.mp)