Voorstel bijzondere Klimaatwet

(11-02-2019)

Centrum voor Milieu- en Energierecht werkt mee aan Voorstel Bijzondere Klimaatwet

In de loop van 2018 heeft een groep van juristen gespecialiseerd in het milieu- en het grondwettelijk recht de klimaatgovernance in België onderzocht. Daaronder verschillende medewerkers van het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de UGent. Voortbouwend daarop en rekening houdend met de belangrijke en actuele verwachtingen in de  samenleving,  hebben ze een voorstel van  klimaatwet opgesteld. Het voorstel betreft een bijzondere wet die de coördinatie van het klimaatbeleid tussen de federale overheid en de deelgebieden beoogt te versterken en de globale en ambitieuze beleidsdoelstellingen op lange termijn beoogt vast te stellen.
Het voorstel werd onmiddellijk opgepikt door een reeks parlementsleden van verschillende partijen. Een bijzondere Kamercommissie werd ingesteld om het te onderzoeken Op 12 februari 2019 starten de besprekingen met onder meer een hoorzitting met het academisch team.

 

Meer info