Nieuwe doctoraatsonderzoeker rond kinderrechten en asiel: Sara Lembrechts

(29-09-2020)

Sara LembrechtsWelkom aan Sara Lembrechts, doctoraatsonderzoeker rond kinderrechten en asiel

In september 2020 is Sara Lembrechts gestart met een doctoraat in kinderrechten en asiel bij de Onderzoeksgroep Migratierecht. Onder begeleiding van Prof. Ellen Desmet zal zij onderzoeken welke rol kinderrechten spelen in asielprocedures in beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Meer bepaald gaat dit project na hoe kinderrechten gepercipieerd, gemobiliseerd en in de praktijk gebracht worden door de actoren die bij deze procedures betrokken zijn – niet alleen door de rechters van de RvV, maar ook door kinderen en jongeren, hun ouders of voogden, advocaten, vertegenwoordigers van de asielinstantie in eerste aanleg en andere relevante professionals.

Het project start vanuit een multidisciplinair kader dat juridisch en etnografisch onderzoek combineert. Zo wil dit onderzoek bijdragen aan het veld van de kritische kinderrechtenstudies, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan hoe kinderrechten worden ingevuld door kinderen en jongeren zelf, alsook door interactie van kinderen met andere groepen. Het onderzoek is ingebed in het Human Rights Centre en CESSMIR van de UGent.

Sara heeft een Master in Children’s Rights & Childhood Studies (Berlijn, 2013), een LLM in Internationaal Recht (Maastricht, 2011) en een Bachelor in Europese Studies (Maastricht, 2009). Vóór haar PhD werkte ze als onderzoeker en beleidsadviseur bij het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi, 2012-2020). Daarnaast was ze betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten over kinderrechten en internationale kinderontvoering (Universiteit Antwerpen, 2016-2020), met enkele publicaties over deze onderwerpen tot gevolg.  

Contact:

sara.lembrechts@ugent.be
T 09 264 69 53
Sara’s profiel op de website van de Onderzoeksgroep Migratierecht
Dit onderzoek op de website van het Human Rights Centre
Dit onderzoek op de website van CESSMIR