Nieuwe doctoraatsonderzoeker rond verkrachtingsmythologie in de Europese verzoekprocedure om internationale bescherming: Lore Roels

(28-10-2021)

https://cartoonmovement.com/cartoonist/414?page=0Lore Roels (zij/haar) is doctoraatsonderzoekster (FWO fellow) binnen de onderzoeksgroep Migratierecht aan de Universiteit Gent en lid van het interfacultair Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen (CESSMIR) en het Centrum voor Mensenrechten (HRC). Ze behaalde een Bachelor in de Rechten en een Master in de Rechten aan de Universiteit Gent, evenals een LLM aan de London School of Economics and Political Science (LSE), waar ze zich specialiseerde in asielrecht, recht & gender en mensenrechten. Tijdens haar studies liep Lore stage bij twee Oegandese ngo’s die focussen op seksuele en reproductieve rechten (UYAHF en The Suubi Centre), het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS), advocatenkantoor Justis Lawyers Group, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Tijdens haar Master in de Rechten was ze lid van de Human Rights and Migration Law Clinic van de Universiteit Gent, begeleid door het Centrum voor Mensenrechten en advocatenkantoor Vansteenbrugge Advocaten.

Lore's doctoraatsonderzoek vertrekt van de bezorgdheid van het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR, 2013) dat asielautoriteiten geloofwaardigheidsbeoordelingen baseren op stereotiepe en foutieve percepties van gender, wat sterke gelijkenissen vertoont met het fenomeen van 'verkrachtingsmythologie'. Ze past verkrachtingsmythologie toe op geloofwaardigheidsbeoordelingen in Europese verzoekprocedures om internationale bescherming in verband met seksueel en gendergerelateerd geweld (SGG). Haar onderzoek zal data verzamelen bij 3 complementaire bronnen: bestaande literatuur, asielautoriteiten (via rechtspraakanalyse en KAP (Knowledge, Attitudes and Practices) surveys) en asielzoekers zelf (via kwalitatieve interviews), om zo inzichten te verwerven over het voorkomen van ‘SGG-mythologie' in de Europese verzoekprocedure om internationale bescherming. Haar onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Ellen Desmet (promotor, Faculteit Rechten) en Prof. Dr. Ines Keygnaert (co-promotor, Faculteit Geneeskunde).