Special Issue NQHR "Migration, gendered borders and human rights"

(16-12-2019)

Het special issue "Migration, gendered borders and human rights" van het Netherlands Quarterly of Human Rights (vol. 37, nr. 4) focust op de gegenderde aard van grenzen, wanneer deze de sociaal geconstrueerde normen van mannelijkheid en vrouwelijkheid bevestigen of versterken. Hierdoor ondergraven deze figuurlijke grenzen het gelijke genot van mensenrechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekers langs genderlijnen. Concreet worden deze gegenderde grenzen geanalyseerd met betrekking tot asiel, huishoudelijke arbeid en gendergerelateerd geweld, via bijdragen van Natalie Sedacca, Vladislava Stoyanova, Janna Wessels, Carmelo Danisi en Christel Querton. Editors van het special issue zijn Eva Brems, Lourdes Peroni en Ellen Desmet.