Onderzoeksrapport analyseert verkiezingsprogramma Vlaams Belang vanuit mensenrechten

(22-10-2019)

Onderzoekers van de Universiteit Gent en de Universiteit Hasselt analyseerden het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang vanuit het perspectief van de jurist. In antwoord op gerezen maatschappelijke vragen, onderzochten ze in welke mate het programma schendingen bevat van het recht van de mensenrechten, zoals vervat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat verschillende punten in het verkiezingsprogramma effectief in strijd zijn met de mensenrechten. De schendingen situeren zich vooral binnen de thema’s godsdienst, migratie, sociale rechten en de rechten van verdachten en daders.

De auteurs van het rapport zijn prof. Eva Brems, prof. Ellen Desmet, Benoit Dhondt, dr. Laurens Lavrysen, Ruben Wissing (UGent) en prof. Stijn Smet (UHasselt).

Het volledige rapport kan u hier raadplegen.

De voornaamste punten uit het rapport worden hier samengevat.

 

Lees meer artikels over: