Vacature: “Het integratieproces van vluchtelingengezinnen: een analyse van beleidslacunes”

(18-01-2021)

foto Belspo

“Het integratieproces van vluchtelingengezinnen: een analyse van beleidslacunes”

 

De doctoraatsbursaal zal een onderzoek uitvoeren binnen het REFUFAM project (From policy gaps to policy innovations: strengthening the well-being and integration pathways of refugee families). REFUFAM zal onderzoeken hoe het Belgische migratie- en integratiebeleid hervormd kan worden om het integratieproces van vluchtelingengezinnen te vergemakkelijken. Het consortium van REFUFAM bestaat uit CESSMIR (Centre for the Social Study of Migration and Refugees, Universiteit Gent), het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) en Metrolab (UCLouvain / ULB). REFUFAM wordt gefinancierd door het onderzoeksprogramma BRAIN-be 2.0 (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) van BELSPO.

Specifiek zal de kandidaat een onderzoek voeren rond het identificeren van policy gaps en ondersteunende structuren in het Belgische migratie- en integratiebeleid, bestaande uit drie componenten. Vooreerst zal een juridische analyse gemaakt worden van de rechten van vluchtelingengezinnen doorheen hun integratietraject (op nationaal, Europees en internationaal niveau), en van de statelijke actoren die hiervoor verantwoordelijk zijn, om zo formele beleidslacunes te identificeren. Ten tweede zal de onderzoeker diepte-interviews uitvoeren met vluchtelingengezinnen, om te peilen naar de sociale en structurele middelen die hen in staat stellen hun rechten in de praktijk te realiseren. Ten derde zal de onderzoeker, op basis van deze resultaten, een etnografische analyse uitvoeren van organisaties en instellingen in het Belgische domein van migratie- en integratiebeleid, onder meer via diepte-interviews met street level bureaucrats en niet-statelijke actoren die migranten ondersteunen tijdens het integratieproces. Participerende observatie in de dagelijkse praktijk van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van integratie zal hierbij ook een belangrijk instrument zijn.

Deadline om te solliciteren is 1 februari 2021.