Doctoraatsonderzoek van Elien Verniers bekroond met prijs vdk bank duurzame ontwikkeling

(21-12-2022) In 2022 verdedigde Elien Verniers, onder (co-)promotorschap van Prof. G. Van Hoorick en Prof. H. Schoukens, haar doctoraatsproefschrift. Met dit proefschrift won ze op 9 december 2022 de achtste editie van de vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling.

Doctoraatsonderzoek van Elien Verniers bekroond met prijs vdk bank duurzame ontwikkelingIn de herfst van 2022 verdedigde Elien Verniers, onder (co-)promotorschap van Prof. Geert Van Hoorick en Prof. Hendrik Schoukens, haar doctoraatsproefschrift 'Towards new legal instruments for animal welfare'. Met dit proefschrift won ze op 9 december 2022 de achtste editie van de vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling. Hiermee treed ze overigens in de voetsporen van mentor en promotor Prof. Van Hoorick.

De vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling wordt elke drie jaar door vdk bank uitgereikt en beloont doctoraatsthesissen die een sociale, ecologische of economische uitdaging centraal stellen. Proefschriften uit verschillende wetenschappelijke disciplines kunnen meedingen. Zo moest Elien Verniers het voor de hoofdprijs opnemen tegen laureaten Griet Juwet en Els van de moortel en hun scripties over respectievelijk de energietransitie als hefboom voor ruimtelijke en maatschappelijke transformatie en de duurzame renovatie van sociale woningen.

Elien Verniers werkte vier jaar aan haar doctoraatsonderzoek en werd hierbij gefinancierd door het bijzonder onderzoek fonds van de UGent. Eén van de centrale problematieken die ze onderzocht is de (ontbrekende) link tussen duurzame ontwikkeling en dierenwelzijn in het internationaal recht. Dat een twaalfkoppige jury van Belgische professoren unaniem haar doctoraatsthesis als de winnende verkoos vormt een mooie bekroning van jarenlang intensief onderzoek.

Geprikkeld om Elien Verniers haar gehele doctoraatsonderzoek te lezen? Deze kan online (enkel Ugent only) worden geraadpleegd via de website van de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Gent.