Jacques Bourgeois


Jacques Bourgeois is gerenommeerd op het vlak van Europees recht, met meer dan vier decennia ervaring, zowel in de privé praktijk als in de openbare sector. Hij adviseert wereldwijd advocaten en cliënten over alle aspecten van de EU-wetgeving, meer specifiek over handels- en mededingingszaken.

Jacques heeft cliënten bijgestaan voor de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en andere EU-instellingen, evenals voor het Europees Hof in Luxemburg en de Belgische rechtbanken. Hij staat cliënten bij in complexe zaken met betrekking tot Europese handel en toegang tot handelsmarkten, zoals onder andere antidumping- en antisubsidie- onderzoeken. Hij heeft ook uitgebreid advies geleverd in zaken met betrekking tot de World Trade Organization (WTO). Hij was voorzitter van een WTO-panel, en heeft tevens cliënten vertegenwoordigd in belangrijke arbitrageprocedures voor de WTO.

Verder geeft Jacques advies in Europese mededingingszaken, met betrekking tot concurrentiebeperkende overeenkomsten en machtsposities, alsook over de evaluatie en de goedkeuring van fusies en overnames. Sinds 2006 is hij voorzitter van de Commissie voor de Mededinging, waarbij hij de Belgische regering adviseert.

Vooraleer hij overstapte naar de privé praktijk, heeft Jacques meer dan 25 jaar als senior official bij de Europese Commissie gewerkt. Van 1987 tot 1991 was hij de belangrijkste juridisch adviseur van de Europese Commissie, belast met het beleid van buitenlandse handel en, later, het antitrustbeleid. Voorheen was hij een aantal jaren hoofd van de afdeling Trade Policy Instruments binnen het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, en was hij verantwoordelijk voor de implementatie van de regelgeving van de EU inzake antidumping en subsidies, evenals met betrekking tot vrijwaringsmaatregelen en bescherming tegen onrechtmatige handelspraktijken. Hij begon oorspronkelijk bij de Europese Commissie in 1965 als lid van de juridische dienst, waar hij verantwoordelijk was voor personeelszaken, landbouw- en visserijbeleid, en buitenlandse betrekkingen.

 

foto Jacques Bourgeois