Jacques Bourgeois

Als advocaat staat Jacques Bourgeois cliënten bij voor de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en andere EU-instellingen, evenals voor het Europees Hof in Luxemburg en de Belgische rechtbanken. Het betreft meestal complexe zaken met betrekking tot Europese buitenlandse handel en toegang tot exportmarkten, zoals onder andere antidumping- en antisubsidie- onderzoeken. Hij adviseert ook in zaken met betrekking tot de World Trade Organization (WTO). en heeft tevens cliënten vertegenwoordigd in belangrijke arbitrageprocedures voor de WTO. Hij was voorzitter van een WTO geschillenbeslechtingspanel.

Vooraleer hij in 1992 naar de advocatuur terugkeerde, heeft Jacques Bourgeois meer dan 25 jaar als senior official bij de Europese Commissie gewerkt. Van 1987 tot 1991 was hij juridisch hoofdadviseur van de Europese Commissie, belast met het beleid van buitenlandse handel en, later, het mededingingsbeleid. Voorheen was hij een aantal jaren hoofd van de afdeling Trade Policy Instruments binnen het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, en was hij verantwoordelijk voor de handhaving van de EU regelgeving EU inzake antidumping en subsidies, vrijwaringsmaatregelen en bescherming tegen onrechtmatige handelspraktijken. Hij begon oorspronkelijk bij de Europese Commissie in 1965 als lid van de juridische dienst, waar hij verantwoordelijk was voor personeelszaken, landbouw- en visserijbeleid, en buitenlandse betrekkingen.

Jacques Bourgeois is professor aan het Europacollege en gasthoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij was visiting professor aan de University of Michigan Law School en Jean Monnet professor aan de Universität Bonn Hij heeft aan de Universidad Autonoma de Barcelona, het World Trade Institute en het MBL programma van de Sankt-Gallen Hochschule gedoceerd.

Jacques Bourgeois is voorzitter van de Bijzondere Raadgevende Commissie Mededinging, een adviesorgaan van de Belgische Regering. Hij is bestuurslid van de Global Competition Law Centre en voorzitter van de Brussels Antitrust Group.

 

Biblio en contactgegevens.

 

foto Jacques Bourgeois