Stanislas Adam

Stanislas Adam is referendaris bij het Hof van Justitie (Luxemburg) in het kabinet van voorzitter Koen Lenaerts, en professor Europees recht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent, waar hij de cursus ‘EU Competition Law’ (in samenwerking met V. Demedts en J. Bocken) doceert.

Nadat hij afstudeerde aan de UCL (Licence en droit) en de UGent (GGS Europees recht), werd hij aangesteld als FWO aspirant, verbonden aan de vakgroep Europees recht van de UGent. Hij verdedigde zijn doctoraat in 2010, onder begeleiding van Emeritus Professor Marc Maresceau (La procédure d’avis devant la Cour de justice de l’Union européenne, Bruylant 2011). Daarna studeerde Stanislas in Harvard (LL.M.), met de steun van een Frank Boas Scholarship for Graduate Studies (Fulbright). Vervolgens werd hij aangesteld als referendaris in het Hof van Justitie van de Europese Unie, vooreerst bij rechter Nicholas J. Forwood (Gerecht), dan bij Advocaat-generaal Eleanor Sharpston (Hof), en dan bij rechter Ricardo da Silva Passos (Gerecht). Sinds november 2017 werkt Stanislas als referendaris bij de voorzitter van het Hof, Koen Lenaerts. Hij geniet dus een bevoorrechte positie om deel te nemen aan de ontwikkeling van de EU rechtspraak.

Stanislas heeft boeken en artikelen gepubliceerd (in het Frans, het Engels en het Nederlands) in het Europees en Belgisch bestuurs- en grondwettelijk recht.

 

Biblio en contactgegevens.

 

Stanislas