Stanislas Adam

Stanislas Adam is referendaris bij het Hof van Justitie (Luxemburg) in het kabinet van Advocaat-Generaal Sharpston en doceert Europees recht in Gent sinds 2012 (‘Federalism in the EU and the USA compared’ en ‘EU Competition Law’).

Na zijn studies in de rechten aan de UCL, en zijn Specialisatieopleiding Europees recht aan de Universiteit Gent, behaalde hij een mandaat als FWO-aspirant. Hij verdedigde zijn doctoraat in 2010, onder begeleiding van Professor Marc Maresceau (“La procédure d’avis devant la Cour de justice de l’Union européenne”, Bruylant 2011). Daarna studeerde hij, met een Frank Boas Scholarship, aan Harvard University (LL.M). Na het behalen van zijn diploma in Harvard werd hij als referendaris aangeworven door de Britse Kamervoorzitter van het Gerecht van de Europese Unie te Luxemburg. . Vervolgens ging hij werken op het kabinet van de Britse Advocaat‑Generaal bij het Hof. Vanuit die positie is hij op een bevoorrechte wijze betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van EU-rechtspraak.

Stanislas heeft een uitgebreide lijst van publicaties (Frans, Engels en Nederlands) in het Europees- en Belgisch bestuurs- en grondwettelijk recht.

 

Stanislas Adam