Nicky Broeckhoven

Nicky Broeckhoven behaalde in 2008 het diploma van Licentiaat (Master) in de Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens haar studies nam zij deel aan het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus waarbij zij één jaar aan de Universiteit Trier in Duitsland studeerde. In 2009 behaalde zij het diploma Master in het Milieurecht aan de Universiteit Gent.

Van september 2009 tot maart 2011 was ze als wetenschappelijk medewerker voltijds verbonden aan de vakgroep Publiekrecht van de Universiteit Gent. Ze werkte er mee aan het SBO-onderzoeksproject "Environmental Law Enforcement: a Comparison of Practice in the Criminal and the Administrative Tracks" onder leiding van Prof. Dr. Luc Lavrysen en Dr. Carole Billiet.

Vanaf maart 2011 verrichtte zij doctoraatsonderzoek bij de vakgroep Internationaal Publiekrecht, onder de supervisie van Prof. Dr. An Cliquet (promotor) en Prof. Dr. Frank Maes (co-promotor). Haar onderzoek handelt over de rol van gender in het behoud van biodiversiteit en in klimaatswijziging, vanuit een juridisch perspectief.

Nicky Broeckhoven verdedigde met succes haar doctoraat op 30/06/2017.

Contactgegevens en Bibliografie Nicky Broeckhoven