Jasmine Coppens

Dr. Jasmine Coppens behaalde het diploma Licentiaat in de Rechten (Universiteit Gent - 2006) en Master in de Maritieme Wetenschappen (Universiteit Gent - 2007).

Van 2007 tot 2013 was Jasmine verbonden als assistent aan de vakgroep Internationaal publiekrecht, waar ze instond voor ondersteuning van lesopdrachten van prof. Somers. Zij organiseerde er tevens de PEV Havenbeheer en het Maritiem symposium.

Zij verdedigde met succes haar doctoraat op 30/05/2013 met als titel "Migrants at Sea: A Legal Analysis of a Maritime Safety and Security Problem" onder het promotorschap van Prof. dr. E. Somers.

Van 2014 tot augustus 2016 was Jasmine als stafmedewerker werkzaam bij de directie Bestuurszaken van de UGent.

Sinds 1 september 2016 is zij associate bij advocatenkantoor Laga in Brussel.

Contactgegevens