Nicole de Moor

Nicole de Moor behaalde in 2007 met grote onderscheiding het diploma van Licentiaat (Master) in de Rechtsgeleerdheid, optie Nationaal en Internationaal Publiekrecht, aan de Universiteit Gent. Haar laatste semester bracht zij, in het kader van het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus, door aan de Universiteit van Łódź in Polen. In 2008 behaalde zij aan de Universiteit van Amsterdam in Nederland het diploma LL.M. in International and European Law, optie Public International Law. Uit haar curriculum blijkt een uitgesproken voorkeur voor het Internationaal Vluchtelingenrecht en het International Humanitair recht, getuige daarvan o.m. haar deelname aan de Jean Pictet International Humanitarian Law Moot Court. Haar thesis handelde over de internationale erkenning en bescherming van milieuvluchtelingen. Tijdens het tweede semester werkte Nicole bij de Amsterdam Law Clinic, waar zij advies verleende omtrent diverse thema’s van het internationaal publiekrecht.  Tijdens haar verblijf aan de Universiteit van Amsterdam was Nicole tevens enkele maanden werkzaam als student-assistent van Prof. Dr. Marjoleine Zieck, professor in het internationaal vluchtelingenrecht.

Van augustus 2008 tot mei 2009 was Nicole werkzaam als juriste vreemdelingenrecht bij het Vlaams Minderhedencentrum, waar zij in stond voor adviesverlening en beleidswerk inzake vreemdelingenrecht. Van mei 2009 tot eind 2013 verrichtte zij doctoraatsonderzoek bij de vakgroep Internationaal Publiekrecht, onder supervisie van Prof. Dr. An Cliquet (promotor) en Prof. Dr. Frank Maes (co-promotor), over migratie als mogelijke adaptatiestrategie voor gemeenschappen getroffen door milieuveranderingen, in het bijzonder vanuit de context van de Europese Unie. Tevens was zij van april tot juli 2010 werkzaam als adviseur op het kabinet van Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, Melchior Wathelet.

Naast haar moedertaal Nederlands spreekt Nicole ook Engels en Frans. Van het Duits en het Pools heeft zij noties.