Nils Goeteyn

Nils Goeteyn behaalde de diploma's Master in de Rechten, optie nationaal en internationaal publiekrecht (2006) en Master in de gespecialiseerde studies van het Europees Recht (2007) aan de Universiteit Gent. In 2006 was hij laureaat van de Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, met de prijs van “Best Oralist” van de nationale voorronde. In 2007 was hij één van de keynote speakers op het studentensymposium over de toekomst van de NAVO, georganiseerd door de Euro-Atlantische Vereniging van België. In dat zelfde jaar nam hij ook deel aan de World Model United Nations in Genève.

Na een korte tussenstop in de bankwereld was Nils sinds 1 januari 2008 voltijds wetenschappelijk onderzoeker van de vakgroep Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Gent. Via een BOF-onderzoeksbeurs werkte hij aan een doctoraatsonderzoek onder de titel “Towards a more effective International Environmental Governance”, dat focust op de internationale milieubeleidsstructuren en het debat deze doorzichtiger, efficiënter en effectiever te maken.

Tussen oktober 2008 en april 2009 verbleef Nils in Nairobi, Kenia. Hij zette zijn onderzoek over IEG verder aan het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Dankzij de FOD Buitenlandse Zaken nam hij ook regelmatig deel aan het onderhandelingsproces over de toekomst van IEG – bvb het Nairobi-proces, of de Reguliere Sessies van de UNEP Governing Council. Daarnaast stond Nils in voor coaching en training van deelnemende studenten aan moot courts en onderhandelingsimulaties.