Prof. dr. Hendrik Schoukens

Prof. dr. Hendrik Schoukens behaalde in 2005 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was lid van het team dat de Katholieke Universiteit Leuven in 2004 vertegenwoordigde op de Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition te Washington.

In januari 2006 ging Hendrik als advocaat aan de slag bij LDR. Hij focuste er zich op dossiers inzake natuurbehoud en dossiers met een sectoroverschrijdende benadering. Hij heeft een grote expertise inzake de doorwerking van de water-, lucht-, natuur- en landschapsregelgeving in de sector van de ruimtelijke ordening. Ook de toepassing van de m.e.r.-regelgeving behoort tot zijn vakdomein.

In 2007 behaalde hij het diploma van master in het milieurecht aan de Universiteit Gent. In dit kader handelde zijn masterproef over de juridische aspecten van het concept ‘tijdelijke natuur’.

In 2010 behaalde hij het diploma van 'master complémentaire en droit de l'environnement' aan de Facultés universitaires Saint-Louis en de Université Catholique de Louvain. Zijn eindwerk handelde hier over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Sinds juni 2007 was Hendrik vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Internationaal publiekrecht van de Universiteit Gent en sinds 1 januari 2012 was hij er voltijds assistent. Zijn publicaties handelen over recente evoluties in het natuurbehoudsrecht en de m.e.r.-wetgeving én de weerslag ervan op het domein van de ruimtelijke ordening, het mariene milieu en de toegang tot de rechter in milieuzaken.

Hendrik schreef zijn doctoraat met het onderwerp "Legal aspects of ecological restoration" onder het promotorschap van prof. dr. An Cliquet en prof. dr. Frank Maes als co-promotor. Hij verdedigde zijn doctoraat op 13/09/2017.

Als postdoc medewerker biedt Hendrik ondersteuning bij de lessen Moot Court Internationaal Publiekrecht en Diplomatiek recht van Prof. Dr. Frank Maes.

Sinds september 2021 is Hendrik Schoukens aangesteld als professor in het onderzoeksdomein Milieurecht.