Prof. dr. Tom Ruys

Prof. dr. Tom Ruys studeerde rechten en internationale betrekkingen aan de universiteiten van Gent (Licentiaat rechten, 2003; Kandidaat politieke wetenschappen, 2004), Nottingham (LLM Public international Law, 2004) en Leuven (Master of Conflict and Sustainable peace studies). Hij was Visiting Researcher aan Yale Law School in 2008. Na het behalen van zijn doctoraat aan de KU Leuven in 2009, was hij werkzaam als advocaat aan de balie te Brussel in het domein van het Europees recht en het mededingingsrecht. Terzelfdertijd was hij verbonden als plaatsvervangend docent Internationaal Publiekrecht aan de KU Leuven en als senior research fellow aan het Leuven Centre for Global Governance Studies. In oktober 2013 vervoegde hij de Gentse rechtsfaculteit als tenure-track professor binnen de vakgroep internationaal publiekrecht.

Het onderzoek van Tom Ruys omvat een brede waaier aan deelgebieden van het internationaal publiekrecht, i.h.b. het recht inzake het gebruik van geweld en het recht der gewapende conflicten. Andere onderzoeksinteresses betreffen o.m. de bronnen van het internationaal recht, verdragsrecht, internationale geschillenbeslechting, staatsaansprakelijkheid en het recht der internationale organisaties.

Tom Ruys is auteur van verschillende publicaties (link), waaronder de monografie ‘Armed Attack’ and Article 51 of the UN Charter: evolutions in customary law and practice’ (Cambridge Series in International and Comparative Law, 2010), bekroond met de Lieber Prize van de American Society of International Law.

Hij is lid van het International Law Association Committee on the Use of Force. Hij is mede-hoofdredacteur van het Journal of the Use of Force and International Law (Hart Publishing http://www.hartjournals.co.uk/jufil/index.html) en lid van de redactieraad van het Revue belge de droit international.