Post-Kyoto

Lopende projecten

Geen lopende projecten op dit ogenblik

Voltooide projecten

Rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling in een Post-Kyoto akkoord: de belangen en bekommernissen van ontwikkelingslanden

  • Promotor: Prof. Dr. F. Maes
  • Duur: juni 2005 - juni 2006
  • Uitgevoerd door: Frank Maes, Erik Paredis, Gert Goeminne, Jesse Lambrecht
  • Inhoud: De algemene doelstelling van dit BVO-onderzoek is te onderzoeken waaraan een rechtvaardig post-Kyoto akkoord moet voldoen en hoe (Belgisch) beleid daaraan kan bijdragen.  De gekozen invalshoek is duurzame ontwikkeling vanuit Noord-Zuidperspectief en de belangen van ontwikkelingslanden in de klimaatproblematiek -en onderhandelingen.