Ruimtelijke ordening

 • Prof. dr. Frank Maes, Promoter “Omgevingsanalyse pleziervaartuigen” – FOD Mobiliteit en Vervoer: 2012.
 • Prof. dr. Frank Maes, Co-promoter “Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas” (MESMA), EU - FP 7 Project (large-scale integrating project): 2009 - 2013. (www.mesma.org/)
 • Prof. dr. Frank Maes, Promoter Marie Currie Grant – People – IEP for dr. Betty Queffelet on “Transboundary Maritime Spatial Planning” (TransMasp): 2010-2012. 
 • GAUFRE
 • “Juridische inventarisatie van de kustzone in België” (promoter: Prof. Dr. F. Maes, mede-auteur: Prof. A. Cliquet), studie in opdracht van Afdeling Waterwegen Kust (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), 1 september 1999 - 31 december 1999.
 • “Juridische inventarisatie van de kustzone: eerste actualisatie” (promoter: Prof. Dr. F. Maes, mede-uitvoerder: prof. A. Cliquet), studie in opdracht van Afdeling Waterwegen Kust, 2001.
 • “Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen” (promoter UGent: Prof. Dr. F. Maes, mede-auteur: prof. Cliquet), in opdracht van Afdeling Natuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), 2002-2004. In samenwerking met UIA en Arteveldehogeschool Gent.
 • “Bestuurlijke en juridische verankering voor geïntegreerd kustzonebeheer” (promoter: Prof. Dr. F. Maes, copromotor en mede-auteur: prof. A. Cliquet), in opdracht van Afdeling Waterwegen Kust, maart-augustus 2002.
 • “Juridische codex voor de kustzone” (promoter: Prof. Dr. F. Maes, mede-uitvoerder Prof. A. Cliquet), in opdracht van Afdeling Waterwegen Kust, in onderaanneming van Uitgeverij Vanden Broele, mei 2003 - mei 2004 (+ 3 jaar actualisatie).
 • “Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee” (promoter: Prof. Dr. F. Maes, medewerking: prof. A. Cliquet), DWTC, 2003-2004.
 • “Juridische inventarisatie van de kustzone: tweede actualisatie” (promoter: Prof. Dr. F. Maes, mede-uitvoerder: prof. A. Cliquet), in opdracht van Afdeling Waterwegen Kust, afwerking april 2004.