Permanente Vorming Havenbeheer

Dit programma wordt gecoördineerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent onder leiding van Prof. dr. F. Maes. De vorming wordt ingericht in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Gent en geniet de volle ondersteuning van CEO Dhr. D. Schalck.

Praktisch

Het programma omvat 5 modules die worden georganiseerd van oktober 2016 tot maart 2017 in de UGent en in het Havenbedrijf Gent.

U kan hiermee een getuigschrift van de UGent behalen.

Brochure PEV Havenbeheer 2016-2017

Inschrijven kan via www.havengent.be/havenbeheer2016-2017.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 980 EUR en omvat het lesgeld, syllabus, gebruik van de leslokalen, vervoer naar de haven, koffie en broodjes.

Opleidingscheques voor werknemers (uitgeschreven door Accor)

  • Bestel opleidingscheques bij de VDAB. Let wel: de opleidingscheques moeten geldig zijn voor de volledige duur van de opleiding;
  • Vul het elektronische inschrijvingsformulier in en vermeld dat u opleidingscheques zal gebruiken voor de betaling van het verschuldigde inschrijvingsgeld;
  • U ontvangt een factuur van de Universiteit Gent voor het volledige bedrag;
  • U overhandigt de opleidingscheques aan de organisatoren bij aanvang van de opleiding of u stuurt deze per (aangetekende) post verzenden naar Dhr. Willaert;
  • Betaal enkel het verschil tussen het factuurbedrag en het bedrag van de opleidingscheques.

KMO portefeuille voor werkgevers

Verdere inlichtingen

Logo Maritiem Instituut

Klaas Willaert
PEV Havenbeheer
Campus Aula
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Tel: 09/264.68.94