Onderzoeksactiviteiten Energierecht

Publicatie

Doctoraal onderzoek

Congressen & studiedagen

Wetenschappelijke dienstverlening

Publicaties

Het onderzoek binnen de onderzoekseenheid energierecht neemt de vorm aan van talrijke (bijdragen in) boeken en tijdschriften, verzamelwerken en congresverslagen van medewerkers en gewezen medewerkers. Verwezen kan o.m. worden naar de volgende publicaties

 • T. DERUYTTER, W. GELDHOF, and F. VANDENDRIESSCHE, “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets”, in EU Energy Law and Policy Issues. The Energy Law Research Forum Collection, third edition, B. Delvaux, K. Talus, M. Hunt (eds.), ter perse
 • W. GELDHOF and T. DERUYTTER, “The Copenhagen Accord and the Clean Development Mechanism. An assessment of the legality of CDM-projects and demand for CERs after 2012 in the light of the Copenhagen Accord”, RDAI  2010, 467-484 May 2010
 • B. MULLER, W. GELDHOF and T. RUYS, “Unilateral Declarations: The Missing Legal Link in the Bali Action Plan” , www.EuroCapacity.org, www.OxfordClimatePolicy.org, www.ggs.kuleuven.be, www.ugent.be/re/publiekrecht/nl/instituten/milieu-energierecht, May 2010
 • F. VANDENDRIESSCHE, W. GELDHOF, T. HENNEN, H. DELAHAYE, T. DERUYTTER, D. YILMAZ,  Belgian Business Law Dictionary Energy, Larcier, te verschijnen
 • W. GELDHOF, “Nutsvoorzieningen (kabels en leidingen)”, in Stijn Verbist (ed.) Wet en Duiding Bouwrecht, Brussel, Larcier, 2009, 373-420
 • F. CANFYN, S. DE GHELDERE, W. GELDHOF, R. NAUWELAERTS, Groenvastgoed, Herentals, Mijnwetboek, 2009, 350.
 • L. VEUCHELEN, “The Legal Value of General Principles, Technical Norms and Standards in European Nuclear Safety Law: the Imbalance between Soft and hard law and the need for Global regulatory Governance”, European Energy and Environmental Law Review, 2009, p.215.
 • S. LIERMAN en L. VEUCHELEN, “The Optimisation Approach of ALARA in Nuclear Practice: An Early Application of the Precautionary Principle? Scientific Uncertainty versus Legal Uncertainty and its Role in Tort Law”, European Environmental Law Review, 2006, 98-107.
 • L. VEUCHELEN, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen naar Belgisch recht”, In M. FAURE, Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico, Maklu, Antwerpen, 1993, 37-64.

 

Publicaties Thomas Deruytter

 • DERUYTTER, T., Hernieuwbare Energie en Energie-efficiëntie, in Vandendriessche, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen, Gent, Larcier, 2017.
 • DERUYTTER, T. en JOST, J.-A., “Klein, maar fijn: enkel grote groenestroomproductie-installaties belast”, noot onder GwH 10 juli 2014, nr. 104/2014 en GwH 20 februari 2014, nr. 30/2014, MER 2015, 139-153.
 • DEGREEF, C. en DERUYTTER, T., “Energie” in VAN ACKER, E. and VERBEKE, C. (eds.), Duiding Collectieve Schuldenregeling, Deel II, Larcier, Brussel, 2015, 1199-1243.
 • GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “Belgium” in G. PICTON-TURBERVILL (ed.), Global Legal Insights – Energy, 3e ed., 2014, Londen, Global Legal Group, 10-19.
 • DERUYTTER, T., Hoofdstukken X.10-X.15 over “Hernieuwbare Energie” en “Energie-efficiëntie” in De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2014, 369-388.
 • DERUYTTER, T. en GELDHOF, W., “Legal issues concerning the decentralised energy production investment climate: subsidies, tariffs and priority access and dispatch”, in DELVAUX, B., HUNT, M. en TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, 4e editie, Antwerpen, Intersentia, 2014, 165-188.
 • DERUYTTER, T. en VANDENDRIESSCHE, F., “State regulation of supply prices for electricity and gas – The Federutility Case” in ROGGENKAMP, M. en WOOLLEY, O. (eds.), European Energy Law Report IX, Antwerpen, Intersentia, 2012, 23-44.
 • GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “Recent developments in the Belgian energy market” and “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. and GOLDBERG, s. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2012, Herbert Smith, 2012, 43-54.
 • DERUYTTER, T., GELDHOF, W. en VANDENDRIESSCHE, F., “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets” in DELVAUX, B., HUNT, M. en TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, Vol. 3, Antwerpen, Intersentia, 2012, 63-95.
 • GELDHOF, W., DERUYTTER, T. en HUNT, M., “Take or pay clauses under Belgian law”, Energy Exchange 2011, issue 40, 21-24.
 • DERUYTTER, T., “Europees Hof van Justitie aanvaardt maximumprijzen voor gas als openbaredienstverplichting... en bepaalt strikte voorwaarden”, noot onder HvJ 20 april 2010, nr. C-265/08, MER 2011, afl. 1, 27-34.
 • GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. en GOLDBERG, S. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2011, Herbert Smith 2011, p. 42-50.
 • DERUYTTER, T., “Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tegen de nucleaire repartitiebijdrage”, noot onder GwH 30 maart 2010, nr. 32/2010, MER 2010, 141-147.
 • GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “The Copenhagen Accord and the Clean Development Mechanism. An assessment of the legality of CDM projects and demand for CERs after 2012 in the light of the Copenhagen Accord”, RDAI, 2010, 467-484.
 • DERUYTTER, T., “Klimaatvluchtelingen: doelloos op zoek naar erkenning. Onderzoek naar nieuw internationaal wetgevend initiatief”, TMR 2010, afl. 2, 203-224.

 

Ludo Veuchelen – Publicaties en belangrijkste presentaties

 • L. Veuchelen, “De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen naar Belgisch recht”, International Conference, De aansprakelijkheid voor het nucleair risico, Mol, 22 oktober 1993 (1993), chapter in “Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico”, Michael Faure (red.), MAKLU 1993, ISBN 90-6215-400 X (1993).
 • S. Lierman, L. Veuchelen, “Liability for the use of ionising radiation in a medical environment”, National Conference, Belgisch Genootschap voor nucleaire geneeskunde (2001).
 • L. Veuchelen, “The main challenges for the international nuclear law. Comments on the Report of Working Group 4: Nuclear Law and Radiation Protection - Stability and Trends Towards Simplification”, International conference, Nuclear Inter Jura 2003, Cape Town, 31st March 2003 (2003);
 • L. Veuchelen, “The Justification and the Optimisation Principle in International Nuclear Law: Theory and Practice”, International conference, XXI World Congress of the IVR (International Association for Legal and Social Philosophy), Lund, Sweden, August 12-18, 2003 (2003);
 • L. Veuchelen, “The Justification and the Optimisation Principle in International Nuclear Law: Theory and Practice”, Chapter in “The Theory and Practice of Legislation. Essays in Legisprudence”, Ashgate Publishing Company, Burlington, USA, 341-352, ISBN 0-7546-2461-7 (2005);
 • L. Veuchelen, S. Lierman, “The optimisation approach of ALARA in nuclear practice: an early application of the Precautionary Principle. Scientific uncertainty versus legal uncertainty”, UPEM Conference, Kollekolle, Copenhagen, Denmark, June 7-9, 2004, chapter in “Uncertainty and Precaution in Environmental Management”, IWA Publishing 2005;
 • L.Veuchelen, "The justification and the optimization principle in international nuclear law: theory and practice", Atoms for Peace International Journal, Vol.1, 2005, p.84;
 • S. Lierman, L. Veuchelen, "The Optimization Approach of ALARA in Nuclear Practice: an Early Application of the Precautionary Principle? Scientific Uncertainty versus Legal Uncertainty and its role in Tort Law", European Environmental Law Review, April 2006, Volume 15, Number 4;
 • L. Veuchelen, T. Heldt, "The role of standardization and certification in the EU
 • Is there a mid-way between prescriptive regulation and self-regulation?", European Law Clinics 2012-2013, European Economic Law, KUL / HUB, 15 February 2013;
 • L. Veuchelen, T. Heldt, "Nuclear Energy Law and Environmental Law, Allies or enemies?", EELF Conference Groningen, 4-6 September 2013;
 • L. Veuchelen, T. Heldt, "Nuclear Energy Law. ALARA and BAT. A benchmarking exercise of EU safety and environmental law";
 • Free Collaborator/Research Associate at the University of Leuven, Faculty of Law, Economic Law;
 • Free Collaborator at the ERASMUS University Rotterdam, EDLE-RTN (EU Research Training Network Law&Economics);
 • Founder of the I-LIT Program, "Innovative Law for Immersive Technologies".
 • I-LIT confronts legal scholars with technology managers with the aim of increasing mutual understanding and gain better insight into the complexity of today's world, for which the law should procure a democratic and legitimate framing. Technology managers should understand that legal certainty and predictability for novel technologies are to be conditioned by societal and ethical rules and principles, while lawyers should understand the basics of novel technologies and how rules and principles match the technical and economic realities of today. I-LIT would be the legal lab where novel technologies meet the law to enhance better societal consensus.

Doctoraal onderzoek

 • A. Sacid Örengül, European Energy Policy “20-20-20 Initiative”: Challenges, and Recommendations for Legal Changes and Improvements (sinds 2009 & in samenwerking met Prof. Dr. F. Maes, promotor)

Congressen & studiedagen

De leden van de onderzoekseenheid treden regelmatig op als spreker op congressen en studiedagen in verband met het energierecht :

 • 28 juni 2010 BREM (Brusselse Energie Middagen) : “energierecht & bevoegdheidsverdeling" (F. Vandendriessche)
 • 17 november 2009 : Energy Forum “Over passieve & energiezuinige scholen” (F. Vandendriessche)
 • 13 november 2008 : Energy Forum “Energierecht & PPS” (F. Vandendriessche)
 • 23 april 2008 : Congres Fedesco over ESCO-contracten, “Hoe ESCO-contracten gunnen ?” (F. Vandendriessche)

 

Publieke voordrachten Thomas Deruytter

 • Jaarlijks gastcollege omtrent energie-efficiëntie binnen het vak energierecht, Ugent, 2015 - ...
 • Hogeschool PXL – postgraduaat Energy Efficiency Services (EES) – Juridisch kader energie-efficiëntie (4u) (16 december 2014)
 • Internationale conferentie “Energy Transitions” in de UEF Law School in Joensuu, Finland, presentatie omtrent “The investment climate for decentralized energy production: subsidies, tariffs and priority access and dispatch”, 3 en 4 maart 2014.
 • Conferenties georganiseerd door OVED (Overlegplatform voor Energiedeskundigen), over algemeen contractenrecht voor energiedeskundigen en over standaardcontracten voor EPC en EPB, 26 februari, 5 maart en 6 juni 2013.
 • Het Vlaams steunregime voor hernieuwbare energie, in het kader van Stibbe Client Seminar “Naar een convergentie van steunmechanismen voor hernieuwbare energie in België: Realiteit of Utopie?, 28 maart 2013.
 • Confocus conferentie voor milieucoördinatoren, “De toepassing van het energierecht in uw bedrijf: Recente evoluties en Opzetten van een project inzake hernieuwbare energie (onshore wind)”, 11 december 2012.
 • Interne opleiding Stibbe, “Recent Evolutions in Energy Law:
  What Impact on Your Practice?”, 6 mei 2011.

Wetenschappelijke dienstverlening

Gezien de vele vragen inzake energierecht waarmee het beleid en de overige maatschappelijke actoren vandaag worden geconfronteerd, is het evident dat er ter zake ook grote nood bestaat aan doorgedreven ondersteuning van wetenschappelijk niveau. Het Centrum kan ook aan deze nood tegemoet komen en stelt zijn expertise ter zake graag ter beschikking.