Onderzoeksploeg Energierecht

Zelfstandig academisch personeel

  • Prof. Dr. Frederik Vandendriessche

Vrijwillig wetenschappelijk medewerker

  • Dhr. Thomas Deruytter
  • Dhr. Cedric Degreef
  • Mevr. Tinne Vanderstraeten
  • dhr. Pieterjan Claeys

Prof. Dr. Frederik Vandendriessche –  onderzoeksdirecteur energierecht

De onderzoekseenheid Energierecht staat open voor alle onderzoekers van de UGent die – elk vanuit hun eigen specifieke invalshoek – onderzoek en/of wetenschappelijke dienstverlening willen uitbouwen omtrent het energierecht.

Prof. Dr. Frederik Vandendriessche - onderzoeksdirecteur

Frederik Vandendriessche is sinds 1997 verbonden aan de rechtsfaculteit van de UGent, waar hij in 2003 doctoreerde. Binnen de vakgroep publiekrecht staat hij in voor het opleidingsonderdeel energierecht in de Master Rechten en binnen het Centrum voor Milieu- en Energierecht is hij als onderzoeksdirecteur verantwoordelijk voor het uitbouwen van het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het energierecht. Frederik is ook auteur van tal van publicaties inzake energierecht en het bestuursrecht. Hij wordt ook regelmatig gevraagd als spreker voor voordrachten op studiedagen inzake energierecht en bestuursrecht en is o.m. lid van het Energy Law Research Forum . [publicaties ] Frederik Vandendriessche is daarnaast ook actief als advocaat gespecialiseerd in het energierecht en het publiekrecht.

Thomas Deruytter – vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Thomas Deruytter studeerde in de Master Milieurecht aan de Universiteit Gent in 2009 af. Sindsdien is hij als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de UGent.  In dat kader schreef Thomas mee aan het Handboek Energierecht en geeft hij binnen het vak energierecht jaarlijks een gastcollege omtrent energie-efficiëntie. Na een stage bij de Europese Commissie, DG Environment, Unit Environmental Treaties and Trade, werkte hij van 2010 tot 2015 als advocaat gespecialiseerd in het energierecht bij een gerenommeerd advocatenkantoor. Sinds 2015 werkt hij als bedrijfsjurist bij Veolia, een bedrijf dat actief is in de sectoren energie, water en afval.

Cedric Degreef – vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Cedric Degreef is advocaat te Brussel. Hij legt zich toe op energie- en klimaatrecht, gereguleerde markt en natuurlijke rijkdommen. In dat kader schreef hij ook mee aan het basiswerk Energierecht in België en Vlaanderen.

Cedric Degreef studeerde in 2011 af aan de Universiteit van Antwerpen, en behaalde vervolgens in 2012 een LL.M aan University College London.

Tinne Vanderstraeten - vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Tinne Van der Straeten is sinds als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Ugent. Ze studeerde Afrikaanse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent (2000). In 2008 werd ze (als avondstudent) licentiaat in de rechten (Vrije Universiteit Brussel). Tinne Van der Straeten was federaal volksvertegenwoordiger van 2007 tot 2010 waar ze lid was van de Commissie Bedrijfsleven, de Subcommissie Nucleaire Veiligheid en van de Bijzondere Commissie Klimaat. Ze legde zich toe op alle aspecten van het federale klimaat- en energiebeleid. Ze is tevens advocaat gespecialiseerd in het energierecht.

Pieterjan Claeys - vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Als advocaat te Brussel focust Pieterjan op de contractuele en gereguleerde aspecten van energieprojecten. Hij schrijft mee aan het basiswerk Energierecht in België en Vlaanderen.

Pieterjan Claeys studeerde in 2017 af aan de Universiteit Gent. Daarnaast behaalde hij in 2018 een LL.M. Energy & Climate Law aan de Rijksuniversiteit Groningen.