Raad van State

R.v.St. nr. 226.468 du 19 février 2014 Electricité - Stabilisation du réseau - Fourniture de services auxiliaires - Conditions de prix et de fourniture - Obligation imposée à certaines catégories de producteurs (Annulation de l'A.M. du 23 décembre 2011 imposant des conditions de prix et de fourniture pour l’approvisionnement en 2012 du réglage primaire et du réglage secondaire par différents producteurs)
R.v.St. nr. 221.374 van 13 november 2012 Elektriciteit - Hernieuwbare energie - Groene stroom - Beperking kosteloze distributie van groene stroom op basis van oorsprong - Geen belemmering van vrij verkeer van goederen; Groenestroomcertificaten - Beperking tot stroom geproduceerd in Vlaams Gewest of Belgisch deel van de Noordzee - Belemmering handel in groenestroomcertificaten - Toegestane beperking (Verwerping beroep tot nietigverklaring)
R.v.St. nr. 219.472 van 24 mei 2012 Gas - Wijziging tracé gasvervoerinstallaties - Recht tot wijziging niet beperkt tot openbaar domein maar strekt zich ook uit tot privaat domein; Concrete invulling van het begrip 's lands belang - Discretionaire bevoegdheid Koning - Begrenzing door redelijkheidsbeginsel (Verwerping beroep tot nietigverklaring)
R.v.St. nr. 218.514 du 16 mars 2012 Electricité - Gestion du réseau de transport - Services auxiliaires - Prix et volumes - Obligations différenciées pour les producteurs en matière de réserve secondaire (Rejet de la requête en annulation)
R.v.St. nr. 217.209 du 12 janvier 2012 Installations de transport de gaz naturel par canalisations utilisant des terrains privés pour alimenter une nouvelle centrale électrique exploitée par une société privée - Servitude d'utilité publique - Intérêt général - Motivation (Annulation)
R.v.St. nr. 215.227 du 20 septembre 2011 Electricité - Marché régional - Electricité "verte" - Certificat verts - Réduction du nombre de certificats verts aux fournisseurs alimentant un client final - Notion de "client final"
R.v.St. nr. 215.226 du 20 septembre 2011 Electricité - Marché régional - Electricité "verte" - Certificat verts - Réduction du nombre de certificats verts aux fournisseurs alimentant un client final - Notion de "client final" (Rejet)
R.v.St. nr. 215.225 du 20 septembre 2011 Electricité - Marché régional - Electricité "verte" - Certificat verts - Réduction du nombre de certificats verts aux fournisseurs alimentant un client final - Notion de "client final" (Rejet)
R.v.St. nr. 217.086 van 29 december 2011 Emissierechten - Uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten - Vernietiging decreet tot wijziging REG-decreet door GwH - Vernietiging uitvoeringsbesluit wegens gebrek aan wettelijke grondslag (Vernietiging)
R.v.St. nr. 217.062 van 28 december 2011 Elektriciteit - Tarieven - Beslissing CREG - Geschillenbeslechting - Bevoegdheid Hof van Beroep Brussel - Onbevoegdheid Raad van State (Verwerping beroep tot nietigverklaring)
R.v.St. nr. 214.291 van 30 juni 2011 Elektriciteit - Distributienettarieven - Kostenbeheersing - Bonus of malus
R.v.St. nr. 212.885 du 2 mai 2011 Promotion de l'électricité verte - Octroi des certificats verts - Quota de certificats verts - Réduction du nombre de certificats - Notion 'client final' - Attestation; CWaPÉ - Décision - Considérations d'ordre environnemental - Principe d'intégration
R.v.St. nr. 212.884 du 2 mai 2011 Promotion de l'électricité verte - Octroi des certificats verts - Quota de certificats verts - Réduction du nombre de certificats - Notion 'client final' - Attestation; CWaPÉ - Décision - Considérations d'ordre environnemental - Principe d'intégration
R.v.St. nr. 212.883 du 2 mai 2011 Promotion de l'électricité verte - Octroi des certificats verts - Quota de certificats verts - Réduction du nombre de certificats - Notion 'client final' - Attestation; CWaPÉ - Décision - Considérations d'ordre environnemental - Principe d'intégration
R.v.St. nr. 213.201 van 12 mei 2011 Aardgas - Aardgasdoorvoer - Aardgasvervoer hub Zeebrugge - Beslissing CREG tot stopzetting en overdracht contracten + Studie; Onbevoegdheid Raad van State - Bevoegdheid Hof van Beroep Brussel
R.v.St. nr. 210.160 van 28 december 2010 Marché public de fournitures (électricité) - Adjudication publique - Ecartement d'une offre au motif d'absence de preuves sur des éléments de l'offre - Absence dans l'appel d'offre d'indications quant au mode de preuve - Suspension
R.v.St. nr. 209.602 van 9 december 2010 Hernieuwbare energie - Groenestroomcertificaten - Inlevering certificaten - Berekening aantal - Beoordeling VREG - Onbevoegdheid Raad van State
R.v.St. nr. 206.647 van 15 juli 2010 Aardgas; Vervoer van energie; Openbaar domein; Retributie voor privatief gebruik; Bevoegdheid inzake privatief gebruik openbaar domein; Onderscheid retributies - belastingen
R.v.St. nr. 206.333 van 1 juli 2010 Aardgas - Vervoerinstallatie - Tracé; Natuurbehoud - Speciale beschermingszone - Plan-MER - Passende beoordeling van de gevolgen
C.E. no 204.592 du 2 juin 2010 Art. 18, §§1 et 3, AGW du 30 mars 2006 - Obligations de service public - Interruption de la fourniture - Responsabilité du gestionnaire de réseaux - Compétence en matière de régime de responsabilité. Annulation
R.v.St. nr. 204.108 van 19 mei 2010 Elektriciteit - Hernieuwbare energie - Groenestroomcertificaten - Beperking kosteloze distributie groene stroom - Belemmering vrij verkeer van goederen; Beperking groenestroomcertificaten van andere gewesten dan Vlaams Gewest
R.v.St. nr. 200.288 van 1 februari 2010 R.v.St. nr. 200.288 van 1 februari 2010Hernieuwbare energie - Groenestroomcertificaten - Groenestroomcertificaten afkomstig buiten Vlaams Gewest - Mededeling van de VREG geen vernietigbare beslissing - Verwerping beroep (zie ook 200.290 en 200.292)
R.v.St. nr. 200.284 van 1 februari 2010 Hernieuwbare energie - Groenestroomcertificaten; Sancties - Administratieve geldboete - Gebonden bevoegdheid VREG - Onbevoegdheid Raad van State (zie ook nrs. 200.285 en 200.287)
C.E. no 199.537 du 15 janvier 2010 AGW désignat l'ALE en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité - Recevabilité - Participation des communes au capital de la SCRL intercommunale - Détention de 70% des parts. Rejet.
C.E. no 199.527 du 15 janvier 2010 Art. 2, § 1er, 12°, AR du 2 septembre 2008 - Tarifs applicables au réseau de transport - Gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité - Clients finaux - AR confirmé par une loi. Rejet.
R.v.St. nr. 199.145 van 21 december 2009 Aardgas - Verplaatsing gasleidingen - Aankondiging uitvoering werken - Geen uitvoerbare administratieve rechtshandeling - Onontvankelijkheid beroep
R.v.St. nr. 199.143 van 21 december 2009 Aardgas - Verplaatsing gasleidingen - Federale bevoegdheid; Aankondiging uitvoering werken - Geen uitvoerbare administratieve rechtshandeling - Onontvankelijkheid beroep
R.v.St. nr. 198.943 van 15 december 2009 Aardgas - Wijziging tracé gasvervoerinstallatie - Territoriaal toepassingsgebied; Verantwoording - 's Lands belang; Administratieve beslissing - Terugwerkende kracht; Verenigbaarheid met GW - Prejudiciële vraag
R.v.St. nr. 197.086 van 20 oktober 2009 Art. 43, 1° et 3°, AGW relatif aux obligations de service public - Marché de l'électricité - Obligation de résultat - Responsabilité objective - Compétence en matière de régime de responsabilité - Délégation de compétence au gouvernement. Annulation
R.v.St. nr. 197.713 van 12 november 2009 Energieprestaties - EPB-aangifte - Gebruik unieke software - Onontvankelijkheid van beroep
R.v.St. nr. 195.278 van 15 juli 2009 Distributienetbeheerder - Tariefvoorstel - Gereguleerd actief - Niet-goedkeuring - Beroep; Hof van Beroep Brussel - Bevoegheid - Beroep tegen beslissingen CREG; Raad van State - Onbevoegdheid
R.v.St. nr. 195.277 van 15 juli 2009 Distributienetbeheerder - Tariefvoorstel - Gereguleerd actief - Niet-goedkeuring - Beroep; Hof van Beroep Brussel - Bevoegheid - Beroep tegen beslissingen CREG; Raad van State - Onbevoegdheid op grond van specifieke wetsbepaling die beroep mogelijk maakt bij hoven en rechtbanken
R.v.St. nr. 195.276 van 15 juli 2009 Distributienetbeheerder - Tariefvoorstel - Gereguleerd actief - Niet-goedkeuring - Beroep; Hof van Beroep Brussel - Bevoegheid - Beroep tegen beslissingen CREG; Raad van State - Onbevoegdheid
R.v.St. nr. 195.275 van 15 juli 2009 Distributienetbeheerder - Tariefvoorstel - Gereguleerd actief - Niet-goedkeuring - Beroep; Hof van Beroep Brussel - Bevoegheid - Beroep tegen beslissingen CREG; Raad van State - Onbevoegdheid
R.v.St. nr. 195.274 van 15 juli 2009 Distributienetbeheerder - Tariefvoorstel - Gereguleerd actief - Niet-goedkeuring - Beroep; Hof van Beroep Brussel - Bevoegheid - Beroep tegen beslissingen CREG; Raad van State - Onbevoegdheid
R.v.St. nr. 195.273 van 15 juli 2009 Distributienetbeheerder - Tariefvoorstel - Gereguleerd actief - Niet-goedkeuring - Beroep; Hof van Beroep Brussel - Bevoegheid - Beroep tegen beslissingen CREG; Raad van State - Onbevoegdheid
R.v.St. nr. 195.272 van 15 juli 2009 Distributienetbeheerder - Tariefvoorstel - Gereguleerd actief - Niet-goedkeuring - Beroep; Hof van Beroep Brussel - Bevoegheid - Beroep tegen beslissingen CREG; Raad van State - Onbevoegdheid
R.v.St. nr. 193.641 van 29 mei 2009 Kernenergie; Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; Raad van bestuur - Benoeming bestuurde - Duurtijd mandaat voorzitter
R.v.St. nr. 191.166 van 9 maart 2009 Aardgas - Besluit CREG inzake doorvoertarieven - Onbevoegdheid Raad van State
R.v.St. nr. 190.233 van 5 februari 2009 Kabels en leidingen - Privatief gebruik van openbaar domein - Retributie; Energie - Gasvervoer - Bevoegdheidsverdeling; Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
R.v.St. nr. 189.412 van 12 januari 2009 Aardgas - Verplaatsing van pijpleidingen - Verplaatsingskosten
R.v.St. nr. 189.411 van 12 januari 2009 Aardgas - Verplaatsing pijpleidingen - Federale bevoegdheid - Delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering
R.v.St. nr. 182.752 van 8 mei 2008 Intercommunale - Wijziging statuten - Stopzetting activiteiten op het vlak van de aardgasdistributie - Gebrek aan belang wegens latere beslissing tot gehele ontbinding van intercommunale
C.E. no 184.283 du 17 juin 2008 Désignation en qualité de Gestionnaire du Réseau de Distribution d'Electricité - Electrabel - Intérêt - Parts représentatives du capital de l'intercommunale candidate. Rejet.